Die Siel van die Boer.

Die afgelope 100 jaar, terwyl die Boer in ‘n Blanke Eenheidstaat opgeneem is, was daar gedurig onsigbare magte aan die werk gewees wat spesifiek daarop toegespits was om die Boer te vernietig. Die rede is nou, in nabetragting, voor die hand liggend.


Enige volk is eerstens op sy landbouers aangewese. Die Boere, afstammelinge van die pioniers, was nog altyd mense wat na aan die grond geleef het. Vandaar dat die felste stryd die afgelope dekades teen hulle gevoer is.


Die Boere op die plase is onafhanklike denkers. Hulle oorlewingsdrang is instinktief en hulle is die koskas van die land.


Maar bowe alles het hulle ook die mineraleregte van hulle grond in hulle hande gehou. So vernietig die Boer op sy plaas en steel die land se minerale.


Ontwortel en verjaag hom van sy geliefde grond en verander die fier Boer in ‘n siellose marionet. Van ‘n vry siel wat in beheer was van sy lewe word hy in ‘n bedompige stedelike atmosfeer geforseer wat hom in ‘n Hansie-my-kneg verander.


Sy kinders kan nie meer buite speel nie. Volwassenes kan nie meer buite ontspan nie. Orals is ruimte en beweging beperk. ‘n Volk wat groot ruimtes in sy siel ingebou het, word nou ingehok.


Die grootste effek van die ontneming van ruimte, is dat sy ruimtelike denke verklein.

Al die voorafgaande faktore kan dermate newe-effekte veroorsaak dat daar eintlik nou ‘n mens is wat in sy denke, wêreld- en lewensbeskouing ‘n totale gedaanteverwisseling ondergaan het. Hy beleef ‘n krisis-situasie waarin hy sy eie volksidentiteit verloor.


Samevattend veroorsaak dit dat die eens fiere Boer in ‘n siellose marionet verander.

107 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.