Digste element ontdek

(Verwerk met toepaslike byvoegings en in apologie aan ‘n onbekende persoon wat dit ten opsigte van die voormalige Amerikaanse President Barack Obama geskryf het.)


Die digste element in die wêreld is na jare se groot geheimhouding pas deur die wêreld se voorste navorsingsinstituut bekend gemaak.


Die nuwe element word Zumadium genoem. Die chemiese simbool vir Zumadium is Zu. Zumadium het 1 neutron, 35 assistent neutrone, 22 visie-assistent neutrone en 17 assistent-visie-neutrone, wat dit ‘n atomiese gewig van 72 gee. Hierdie partikels word deur donker partikels, soortgelyk aan lepton-partikels bymekaar gehou wat morone genoem word. Lg. word op hulle beurt omring deur partikels wat pio(n)ne genoem word.


Zumadium se massa groei oor jare, aangesien morone selde interaksie het met die ander elemente in die atmosfeer en word dan assistent-visie neutrone binne die Zumadium molekule, wat tot die formasie van iDiot(e)opes lei. Hierdie karaktertrek van moroon-promosie laat sommige wetenskaplikes glo dat Zumadium gevorm word wanneer morone ‘n sekere dig(T)heid in konsentrasie bereik. Hierdie hipotetiese hoeveelheid staan bekend as die Kritieke Moeras.


Wanneer Guptanium (Gu) as katalisator gebruik word, aktiveer Zumadium SABCobnoxium en KykNetadnauseam; beide elemente straal ordes energie uit, hoewel dit oorkom as AD ABSURDUM, aangesien hulle oor die helfte hoeveelheid massa pio(n)ne beskik maar dubbel soveel morone het as Zumadium.


Aangesien hierdie element nie elektrone het nie, is Zumadium dormant. Die chemie kan wel teleskopies bekyk word en dit is gevind dat dit die vooruitgang benadeel van alle ander elemente waarmee dit in kontak kom. Volgens die wetenskaplikes kan ‘n nietige hoeveelheid Zumadium ‘n reaksie ontlok wat oor jare strek.


Die wetenskaplikes het ook uitgevind dat Zumadium ‘n paar keer per jaar transmuteer en stelselmatig degenereer. Die vreemdste is dat die element se atomiese massa na elke transmutasie vermeerder.


In die besonder is hulle opgewonde oor die feit dat Zumadium, wanneer dit in die degenerasiefase is, plofpunt bereik wat die resultate van ‘n kernbom kan oorskrei. Hulle is daarvan oortuig dat die verskroeide aarde gevolge van 1 gedegenereerde Zumadiumatoom die wêreld se uraanmyne sal laat toemaak.


Navorsing het ook getoon dat Zumadium, hoewel dit vry in die atmosfeer voorkom, in groot konsentrasies gevind word by regeringsinstellings, groot korporasies en universiteite veral waar daar baie kameras op die toneel is.


Die wetenskaplikes het dit benadruk dat Zumadium op elke vlak hoogs toksies is en dat ‘n redelike hoeveelheid daarvan enige vorm van produktiwiteit nadelig sal beïnvloed. Geen sukses is nog gemaak in die soeke na metodes om die onherstelbare skade van Zumadium om te keer nie.


In die besonder reageer Zumadium vreemd in water. Wanneer dit in water gedompel word, sink dit, maar sodra dit onder ‘n stortkop staan, kry dit nuwe lewe. Hierdie eienskap laat wetenskaplikes glo dat daar ‘n deurbraak kan kom vir persone wat met VIGS (Verworwe Intelligensiegebrek Sindroom) gediagnoseer is.

236 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.