Dit is weer tyd vir ‘n heilsame patriotisme.

Oktobermaand het veral een belangrike datum wat ons gerus weer luisterryk kan gedenk. Die 10de van die maand was vir dekades lank ‘n besondere vakansiedag in die republiek waarin een van die land se groot en geliefde helde, pres. Paul Kruger se geboortedag herdenk is.


Indien daar teruggekyk word na die geskiedenis van ons volk in sy ontwikkelingsjare, sal die name van Andries Pretorius, pres. Paul Kruger en dr. Hendrik Verwoerd altyd as reuse uitstaan.


President Kruger was nie net ‘n diep gelowige en dapper man nie, maar hy was ook ‘n slim diplomaat en uitstekende politikus. Sy wysheid waarvoor hy so beroemd was, was alles op die Bybel gebaseer en dit was sy rots in die lewe.


Hy was ook ‘n blymoedige man met ‘n uitstekende sin humor. Soos in die geval van dr. Verwoerd het ook die meeste swartes vir hom en sy regverdigheidsin groot respek gehad.

Soos ons in vorige plasings gesien het, maak dit die verraad deur die leiers van die Nasionale Party soveel erger. Behalwe dat hulle geslepe politici was, het hulle nie noemenswaardige prestasies in hulle lewens gehad nie. Gedra deur ‘n geheime organisasie wat bedoel was om die Boere-Afrikanervolk op te hef, het die meeste van hulle sagte en gemaklike lewens gehad sonder dat hulle ooit daaraan gedink het dat hulle hierdie land as erfenis vir die nageslag moet bewaar nie.


Maar die verraad sou ook nie plaasgevind het as dit nie was vir die sogenaamde “intellektuele liberaliste” wat tot vandag steeds gekoester in ons akademiese en ander vername instansies sit nie.


En tensy ons kennis neem van hierdie kanker in ons midde sal ons nooit uit hierdie verknorsing kom nie.


Dit is die taak van konserwatiewe politieke denke om al die ondermynende faktore waarmee ons te doene het, te verstaan.


Dit is ons taak, om nou ‘n woord te gebruik wat elke “intellektuele liberalis” sal laat gril, om weer ‘n gesonde en heilsame patriotisme te kweek en uit te leef.


As die Goeie Vader in Sy Liefdevolle Genade in een dag elke vyand wat ons het van hierdie planeet verwyder, sal ons juig en jubel. Maar as ons nie hierdie siekte in ons midde uitwis nie, sal ons binne vyftig jaar weer met dieselfde probleem sit.


Laat ons van nou af tot aan die einde van jaar waar daar soveel groot geskiedkundige gebeure in ons volk se lewe is om te herdenk, dit met trots en patriotisme vier.

107 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.