Doring in die Voet

Die meeste blankes was in so ‘n mate deur deur die slagspreuk van “vrede, veiligheid en voorspoed” gekondisioneer, dat hulle in ‘n narkotiese slaap gedink het dat hulle vir ‘n demokrasie in 1992 en 94 gestem het. Intelligente Boere-Afrikaners was die enigstes wat besef het wat aangaan, maar hulle waarskuwings is doodgeskreeu en beledigings van “verkramp” en “Neandertallers” is na hulle geslinger.


Ten minste is die van hulle wat vandag nog hier is, nooit geskok deur enigiets wat in die land gebeur het nie. Hulle het vooraf besef dat effektiewe regering waaraan ons min of meer gewoond was, (hoewel dit onder F.W. de Klerk en sy voorganger, P.W. Botha agteruitgegaan het), vervang gaan word deur die beginsel van ‘n diktatuur deur die proletariaat.


Dit is natuurlik dieselfde kommunistiese beginsel waarteen ons vir jare geveg het en waarvoor ons jong manne in ‘n roemlose oorlog in Angola gesterf het.


Die enigste verskil is dat ons steeds verkiesings het om die stemvee nie te ongeduldig te maak nie. Op die presiese manier as wat beeste deur ‘n drukgang gejaag word om neuse te tel, met ongeveer die presiese politiese waarde wat daaraan geheg kan word.


Intussen is die rykdom van hierdie land geplunder en die enigste rykdom wat oor is, is in die grootheidswaan van die bedrieёrs wat die gestoeltes baie breed volsit.


Reken nou net. Sedert April vanjaar is byna R3 miljard uit die staat se koffers gesteel. Die grootste dief is natuurlik weer die Spooragentskap (Prasa), maar dié is reeds jare gelede deur mevrou Ramos vernietig.


En elke dag is daar nuwe skandale. Dit is lagwekkend om van die aantuigings teen ABSA te verneem. Ons gewone outjies moet omtrent jou hele verlede aan hulle blootlê om net inligting uit hulle te kry. Maar goedsmoeds maak hulle hulle sommer skuldig aan van alle dinge geldwassery vir lede van die proletariaat.


As dit nie so tragies was nie sou ‘n mens kon lag

102 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.