Elke Vlak van die Boer se bestaan vernietig

Die ryk historiese prestasies en geskiedenis word vernietig deur die verwydering van alle name van pioniers wat uitgeblink het. Die gevolg hiervan gee ‘n gevoel van magteloosheid – dus laksheid, besluitloosheid en doelloosheid.


Alle ander prestasies word onderbeklemtoon; aangesien dit net die anti-held, die sieke en nikswerd is wat erkenning kry, probeer hy verniet.


In soverre dit die toekoms betref, is daar nie meer prestasiebeurse vir studente, geen erkenning aan die sakesektor, kunste of sportmense nie.


In sy georganiseerde lewe word die skole vervreem. Dissipline word nie toegepas nie en respek verdwyn in so ‘n mate dat alle skole op die rand van anargie en bankrotskap is.


Tersiêr gaan die net so sleg. Die studente het te veel seggenskap (dikwels jong skorrie-morries wat nie eers as sudente geregistreer is nie) en mors tyd om op sinnelose debatte aan te dring. Gevolglik daal standaarde. Kwalifikasies vervang hoogsopgeleide personeel

Deur regstellende aksie word ‘n “dumbind down” beleid afgeforseer. Onbevoegde dosente met geen ondervinding en twyfelagtige kwalifikasies vervang hoogsopgeleide personeel.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.