Elke Vlak van die Boer se bestaan vernietig III.

Waar daar voorheen respek en liefde vir die volkseie was, word ook dít hom ontneem deur die verwydering van alle simbole, gedenkdae, vandalisering van standbeelde en die herskryf van geskiedenisboeke. Gevolglik is daar niks tasbaars wat hom aan die edel dade van ‘n edel voorgeslag herinner of om aan sy gesin voor te hou nie. Alle “rolmodelle” is bedrieёrs en korruptes.


Etnisiteit en volkseie word deur die kerke en media as sonde voorgehou. Hy bevraagteken dus sy eie intellek, erfenis, geskiedenis, geloof en ook dié van sy ouers.


Hy is ook nou uitgelewer aan aanloklike vinnige-rykwordskemas wat bloei en op ‘n skinkbord aangebied word. Geknel deur magte buite sy beheer, bewus van sy tekortkominge by gesinsversorging, is hy vatbaar vir vreemde elemente wat hom in ‘n maalstroom van swak integriteit laat beland.


Die kerke wat moet leiding gee, sê in baie gevalle dat sy opvoeding en lewensbeskouing wat hy van sy ouers geleer het, sondig is. Hierdie onstabiliteit in sy geloofslewe veroorsaak vreemde en onstabiele optredes.


Hoewel sy voorgeslag baie dapper was, is die veiligheid van sy gesin ‘n gedurige bekommernis. Deur slim wetgewing is hy ontwapen en staan nou magteloos voor ‘n onsigbare en bose vyand. Waar dapperheid eens ‘n positiewe en opheffende ervaring was, het dit nou ‘n negatiewe konnotasie en selfverdediging word gekriminaliseer.

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.