Elke Vlak van die Boer se bestaan vernietig IV.

Die positiewe lewensbeskouing wat hy gehad het, verander na ‘n negatiewe uitkyk op die lewe en die toekoms. Waar hy gewoond was aan maksimum werksverrigting doen hy nou die minimum wat ‘n aftakelende sielikundige aspek inhou. Hy het geen werkstrots meer nie en indien hy lang ure werk, is daar geen erkenning vir sy inisiatief nie en word hy nog geïntimideer.


Iemand wat gewoond was aan sy eie ruimte moet hy nou vrede maak dat in die openbaar druk ander groepe altyd teen hom vas wat hy as ‘n skending van sy persoonlike ruimte ervaar. Genoodsaak om in ‘n meenthuis te bly sonder ‘n tuin vir hom of sy kinders vererger die gevoel van vervreemding en ingehoktheid.


Openbare ruimtes soos parke en gewilde plekke is oorgeneem deur ander groepe wat lawaai maak en die omgewing bemors. Buitendien is dit hoogs onveilige plekke.

Boonop is die huise soos tronke met tralies oral wat die gevoel van beklemming vererger en lesbes moet hy dit in die gesig staar dat die klein stukkie aarde wat hy nog syne noem, enige tyd van hom weggeneem kan word.


Baas is nou ten volle Klaas.

76 views4 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.