Feite wat moeilik begryp word.

Dit is so al asof blankes dit moeilik vind om op te staan en hulle regmatige plek in die wêreld op te eis. Nie net hier in Suid-Afrika nie, maar regoor die aarde is die Witman se voortbestaan in die gevaar.


Ek is ‘n blanke afstammeling van ‘n Duitse immigrant wat gevare getrotseer het om ‘n tuiste te skep in ‘n vreemde en onherbergsame land. Sy voorsate het almal, soos hy uit die noorde van Duitsland gekom. Sy nasate het hier gewerk, geveg, gestoei, baklei en ewe hard die grond as die volksakker bewerk. Dit is iets om op trots te wees en niks om jou oor te skaam nie.


Daarom is dít die mense aan wie ek dink as familie en volksgenote. Dit is vir my waardevol en die voortbestaan van my ras op enige plek op die aarde is so belangrik as my lewe hier. Om die vernietiging van hierdie oorspronklike lande te sien is so pynlik as wat dit hier is om te aanskou.


Daar is nie ‘n manier hoe hierdie saamgeflansde reёnboognasie enige betekenis vir my kan hê nie. Die hartseer en die vervreemding wat ek begin voel, was vandag pynlik by die aanskoue van die euforie oor die Springbokke se toer deur Pretoria se strate en die groot aanhang te aanskou deur elke taalgroep, kleur, geur, speenoud tot stokoud wat jillend en opgewonde die nuwe vlag rondgeswaai het.


En onwillekeurig kom ander prestasies by my op. Die eerste hartoorplanting deur dr. Chris Barnard, die oprigting van Sasol, Yskor en ander deur dr. Hendrik van der Bijl, kernkrag wat deur ons wetenskaplikes ontwikkel is, kunstenaars en ander sportmanne en vroue wat oorsee presteer het, en nooit was daar ‘n soortgelyke heldeverering nie.


Hierdie gebeure van vandag was ‘n groot wen vir die multikulturaliste wat uiteindelik die vernietiging van ons ras in die oog het. En die ergste is, lede van ons ras doen daaraan mee.

90 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.