Genl. Christian Beyers (23 Sept.1869 - 8 Des. 1914.)

Christiaan Frederik Beyers is op die plaas Zorgvliet in die Banghoekvallei naby Stellenbosch gebore.


Op jong ouderdom verhuis hy na die Transvaal. Hy doen aansoek vir ‘n pos in die administrasie, maar veral president Paul Kruger het ‘n groot wantroue in die kolonialers gehad en sy aansoek word afgekeur.


Daarop begin hy en sy broer ‘n grondverskuiwingsbesigheid. Hulle het die kontrak gekry om die grond aan en weg te ry vir die bou van die Provinsiale Raadsgebou op Kerkplein, Pretoria.


Hy bekwaam homself as prokureur en met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog sluit hy as burger aan en kry uiteindelik die rang van generaal. Hy het bekend gestaan as die Leeu van Waterberg en was ‘n knap krygsman en gedugte vyand. Hy was ook een van die ondertekenaars van die Vrede van Vereeniging.


Met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog is hy een van die generaals wat saam met De la Rey, Kemp, Maritz en andere, groot sielewroeging ondervind om saam met Engeland teen Duitsland te veg. Toe die bevel kom Duits-Suidwes ingeval moet word, bedank hy as Kommandant-Generaal op 15 September 1914. Genl. Jan Smuts het sy bedanking as hoogverraad bestempel.


Hy en genl. De la Rey het die dag in Sunnyside ontmoet om hulle verdere optrede te bespreek. Hy was saam met De la Rey in die motor toe dié later die dag deur ‘n opslag koeёl gedood is.

Na De la Rey se dood het Beyers by die Rebellie betrokke geraak. Hy is op 8 Desember dieselfde jaar dood toe hy die Vaalrivier probeer oorsteek het op vlug van die regeringstroepe wat hom en sy manskappe gejag het.


Sy lyk is eers twee dae later ontdek. Die nadoodse ondersoek het beslis dat hy verdrink het. Soos in die geval van genl. De la Rey is daar ook baie suspisie rondom die dood van hierdie held.

Genl. Christiaan Frederik Beyers

Birthdate:


September 23, 1869

Birthplace:


Zorgvliet farm, Banghoek Valley, Helshoogte Pass, Stellenbosch, Cape Winelands, Western Cape, South Africa

Death:


December 08, 1914 (45)

Vaalrivier near Bloemhof, (now Makwassie, Southern DC, North West), Transvaal, South Africa., The body of General Beyers was recovered two days after the engagement at a place called "Vliegekraal". It was discovered close to the spot where he had been seen to disappear by the attacking governemnt forces. , The body was examined by a doctor and no bullet wounds were found. Death by drowning was confirmed (Drowning (as a leader of the Boer Rebels against the government, only to be overwhelmed by the government troops under the command of General Botha, to be driven from pillar to post as a fugitive, and to be wounded and consequently drowned on 8 Dec 1914))


Generaal Christiaan Beyers was prokureur, kryger en 'n leier in die Maritz-rebellie van 1914.

Hy is in 1869 naby Stellenbosch gebore en verhuis in 1889 na die Transvaal, waar hy prokureur en 'n burger van die ZAR word. Hy sluit hom by die Boeremagte aan tydens die Tweede Vryheidsoorlog en vorder tot by die rang van generaal.

Ná die Vrede van Vereeniging hervat hy sy beroep as prokureur in Pretoria. Hy word later speaker van die Transvaalse parlement tydens Verantwoordelike Regering. In 1912 word hy aangestel as kommandant-generaal (bevelvoerder) van die Uniale Weermag. Die volgende jaar besoek hy Europa en ontmoet daar vir keiser Wilhelm II van Duitsland.

Kort ná sy terugkeer kruis hy swaarde met generaal Louis Botha, wat hy gereken het té veel waarde geheg het aan oorsese verpligtinge. Beyers knoop daarom onderhandelinge aan met generaal Koos de la Rey en andere wat teen die regeringsbeleid gekant was. Sy ontevredenheid met die regering word op die spits gedryf toe hy in September 1914, ná die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog, bedank as bevelvoerder van die weermag. Generaal Jan Smuts het hom van hoogverraad beskuldig.

Beyers raak by die Rebellie betrokke en verdrink dieselfde jaar nog in die Vaalrivier terwyl regeringstroepe hom agtervolg het. Genl. Beyers het verdrink terwyl die Vaalrivier probeer oorsteek het en Jopie Fourie is in hegtenis geneem en deur 'n vuurpeloton ingevolge Krygswet om die lewe gebring.

94 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.