Genoeg met die gewroeg.

Daagliks is daar berigte van hoe ons volk geteiken en uitgemoor word; ons taal vernietig en ons kosbare kultuurgoedere vertrap word. En behalwe vir die verontwaardigde uitroepe (tereg) van “genoeg is nou genoeg,” gebeur daar niks nie.


Iewers moet daar standpunt ingeneem word en duidelik uitgespel word dat genoeg is nou genoeg. Daarom die opskrif wat aanbeveel dat ons nou ophou wroeg en verontwaardig wees en iets aan hierdie benarde situasie begin doen.


Talle is die mening toegedaan dat ons moet agteroor sit en wag vir die dag “wat alles uitmekaar spat.” En wat dan, is die vraag wat onwillekeurig opkom? As alles uitmekaar gespat het en volle anargie heers, wat dan?


Vir meer as twintig jaar luister ek na hoe die doelpale verskuif word: Eers was dit, wag net totdat hulle aan ons woonbuurte raak, dan sal jy ‘n ding sien; toe skole; toe kerke. En haai, hulle het alles gevat en nou moet ons wag totdat alles uitmekaar spat! Wie gaan weer van voor af alles uit die as begin opbou en waarmee?


Met die onderhandelinge van die Vrede van Vereeniging, het genl. Louis Botha hierdie woorde gesê: “In soverre dit my persoonlik aangaan is daar niks wat my verhoed om aan te gaan (aan te hou veg) nie. My gesin is versorg. Ek het bruikbare perde. As ek na die vyand se dade kyk is ek geneig om te sê: ‘Liewers dood as oorgee!’. Ek is egter gebonde om nie myself nie maar my volk en diegene wat sal moet veg in aanmerking te neem. Ek verseker u dat ons taak ‘n baie moeilike een is. … Ek voel dat ons onsself verdedig het en beter as enige volk in die wêreld gestry het. Ons klein volk het in die loop van hierdie stryd meer opofferings gemaak as enige volk in die geskiedenis bekend. Dit sou ‘n duisend jammertes wees as hierdie volk onder moes gaan, of veg totdat almal óf dood óf gevange geneem is, wanneer onafhanklikheid in elk geval nie meer sal bestaan nie. ” (Genl. Louis Botha tydens beraadslaging oor vrede. General Louis Botha” – F. V. Engelenburg)


En hierdie woorde is gespreek na ‘n bloedige oorlog waarin 14% van die volk, en veral die vrouens en kinders wreed gesterf het in konsentrasiekampe, die mans weggevoer is en die plase in die verskroeide aarde beleid afgebrand is tot niks.


Wat hartseer is, is dat alles wat ons vandag nog oor het en geniet, is te danke aan die bloed wat hierdie dapper voorgeslag opgeoffer het en ons gaan onder sonder om ‘n vinger te lig.

Die doel van hierdie nuwe nuuskolom wat daagliks sal verskyn, is om ons volksgenote uit te nooi om saam te dink en saam te beplan.


Dit is opwindend om te glo dat ‘n volk in verknorsing bereid is om saam te werk en planne vir sy redding en uiteindelike oorwinning te beraam.


Kom ons gesels saam in die kommentaarseksie van hierdie blad en laat ons elke dag wat die goeie Vader vir ons ons gesondheid en lewe gun, ook daaraan dink dat daar ‘n stryd te stry is en die stryd is nie net mooi en edel nie, maar onverhandelbaar en noodsaaklik.


Ons hoor graag van oplossings en idees van ons mede-volksgenote.


Die Redakteur.

343 views6 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v