Geskiedenis

November 1900: Dagboek van William Roland Schikkerling; Hoe ry die Boere. Heruitgegee as Kommando Kordaat.


“Teen die middel van November sluit ons by Slabberts aan en later ontvang ons bevele om die volgende dag met die perdekommando uit te trek. Ons berei ons voor vir die vertrek deur vetkoek te bak en ons roers skoon te maak, want ander krygstuig is nou bra skaars.

Voor elke slag sorg ek, as dit moontlik is, dat my voorkoms netjies is en ek my beste klere aan het. Ek het my ten minste voorgeneem om minstens ‘n netjiese en verkieslik aantreklike lyk te wees. Bowendien is die vietse en netjiese kêrel meer vol vertroue as die slonskous. Ek het kort vantevore van Barn ‘n hemelsblou broek ontvang en dit het ek nou aangetrek, tesame met al die skoon en vars kledingstukke waaroor ek beskik het.


Ons veldkornetskap van so tagtig ruiters trek die volgende dag in die namiddag uit en sluit aan by generaal Ben Viljoen met nog ‘n groep manne. Ons verspreide groepies is weer bymekaar gemaak en is nou weer in slagorde, of sal ons liewer sê: in bewegende orde. Ons ry ‘n klompie myle suidwaarts, waarna ons op ‘n plaas afsaal en inkruip.


Verskeie trekboere hou hulle hier skuil buite die gesig van die vyand. George, Barn en ek loop ‘n groepie jong nooienes hier raak wat besig is om koring te maal met ‘n handmeul wat aan ‘n boom vasgeklamp is, en ons bied ons hulp aan. Nadat ons soos die blinde Simson van ouds die meul gedraai het, is die nooiens erg dankbaar en met die fraaiste glimlaggies nooi hulle ons na hulle wa.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.