Geskiedenis van ons Taal.

Hoewel die Konferensie van Predikante teen die vertaling van die Bybel in Afrikaans besluit het, was daar ‘n paar wat ten gunste van die vertaling hulle stemme laat hoor het. Onder hulle was professor Murray en eerw. Dempers.


Die saak is nie daar gelaat nie. Die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap (B.B.B.G) het aan ds. Morgan opdrag gegee om die volgende uit te vind:


Hoe groot is die gebied waar Kaaps-Hollands gepraat word.


Watter gedeelte van die bevolking wel Afrikaans praat en hoeveel van hulle die Bybel in Afrikaans nodig het.


Of daar skole is waar Afrikaans geleer word.


Of daar al ander boeke in Afrikaans geskryf is.


Of daar baie predikante en onderwysers is wat die Afrikaanse Bybel sal gebruik.


Die mense wat vir die regte van Afrikaans geveg het, moes nou op hierdie vrae antwoord gee. Om dit te kon doen kom 8 persone op 14 Augustus 1875 in die Paarl bymekaar. Die groepie het toe besluit dat die tyd nog nie reg was vir die vertaling van die Bybel nie. Intussen het hulle die Genootskap van Regte Afrikaners gestig.

62 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.