Geskiedenis van ons Taal.

Hoewel die Konferensie van Predikante teen die vertaling van die Bybel in Afrikaans besluit het, was daar ‘n paar wat ten gunste van die vertaling hulle stemme laat hoor het. Onder hulle was professor Murray en eerw. Dempers.


Die saak is nie daar gelaat nie. Die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap (B.B.B.G) het aan ds. Morgan opdrag gegee om die volgende uit te vind:


Hoe groot is die gebied waar Kaaps-Hollands gepraat word.


Watter gedeelte van die bevolking wel Afrikaans praat en hoeveel van hulle die Bybel in Afrikaans nodig het.


Of daar skole is waar Afrikaans geleer word.


Of daar al ander boeke in Afrikaans geskryf is.


Of daar baie predikante en onderwysers is wat die Afrikaanse Bybel sal gebruik.


Die mense wat vir die regte van Afrikaans geveg het, moes nou op hierdie vrae antwoord gee. Om dit te kon doen kom 8 persone op 14 Augustus 1875 in die Paarl bymekaar. Die groepie het toe besluit dat die tyd nog nie reg was vir die vertaling van die Bybel nie. Intussen het hulle die Genootskap van Regte Afrikaners gestig.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.