Geskiedenis van ons Taal

In 1907 word die Oranje Meisjes en Normaalschool in Bloemfontein opgerig om die meisies op te voed in die tradisies van die verlede. Die man wat heirdie stap moontlik gemaak het was president M.T. Steyn.


Die Engelse owerheid het begin vrees dat die C.N.O.-skole hul beleid van verengelsing sal dwarsboom. Hulle was toe bereid om te onderhandel.


Een groot swakheid in stryd teen verengelsing was die feit dat Hollands die taal was wat teenoor Engels gestel is. Verengelsing moes nou deur ‘n taal gekeer word wat vir die meeste mense ‘n vreemde taal geword het. Dit was die taal wat hulle geskryf het, maar nie die taal wat hulle gepraat het nie. Die Kerk en Taalbond het toe probeer om Hollands makliker te maak. Hulle het die Vereenvoudigde Nederlandse Spelling ingevoer en selfs Afrikaanse woorde toegelaat. Dit was steeds nie die taal wat elke gepraat is nie en was ‘n vreemde taal vir die Afrikaner.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.