Geskiedenis van ons Taal

In 1907 word die Oranje Meisjes en Normaalschool in Bloemfontein opgerig om die meisies op te voed in die tradisies van die verlede. Die man wat heirdie stap moontlik gemaak het was president M.T. Steyn.


Die Engelse owerheid het begin vrees dat die C.N.O.-skole hul beleid van verengelsing sal dwarsboom. Hulle was toe bereid om te onderhandel.


Een groot swakheid in stryd teen verengelsing was die feit dat Hollands die taal was wat teenoor Engels gestel is. Verengelsing moes nou deur ‘n taal gekeer word wat vir die meeste mense ‘n vreemde taal geword het. Dit was die taal wat hulle geskryf het, maar nie die taal wat hulle gepraat het nie. Die Kerk en Taalbond het toe probeer om Hollands makliker te maak. Hulle het die Vereenvoudigde Nederlandse Spelling ingevoer en selfs Afrikaanse woorde toegelaat. Dit was steeds nie die taal wat elke gepraat is nie en was ‘n vreemde taal vir die Afrikaner.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.