Geskiedenis van ons Taal

Die eerste persoon wat na die Vrede van Vereeniging weer sy stem vir Afrikaans verhef het, was Jan Hendrik Hofmeyr de Waal. C.J. Langenhoven sê van hom: “Toe on sander nog geslaap het,, was Jannie de waal wakker; toe ons van tyd tot tyd moeg geword het, het hy volhard; konsekwent van sy jong dae af, sonder berekening van voordeel of nadeel vir sy beroep of ambisie, het hy vir Afrikaans beywer.


Hy is op 30 Desember 1971 naby Somerset-Wes gebore. Hy bekwaam hom as advokaart in Kaapstad, maar stel meer belang in skryf en die politiek. In 1903 word hy die redakteur van die maandblad, “De Goede Hoop.”


Hy het reeds voor die Anglo-Boereoorlog in Afrikaans belang gestel.


Toe hy die redakteur van die maandblad geword het, het hy geweet dat die eienaars van die koerant eintlik die belange van Hollands wou bevorder. Een van die manne was J.H. Hofmeyr (Onse Jan.)


De Waal moedig sy lesers aan om bydraes vir die blad te skryf en plaas ook stukke in Afrikaans. Hy het ook in Afrikaans geskryf. Een van sy werke. Anjelina het hy ook in boekvorm uitgegee.


In 1904 pak hy ‘n vervolgverhaal in Afrikaans aan. Dit was Johannes van Wyk. In 1906 het ook die verhaal in boekvorm verskyn. Saam met G.J. Otto se Koen Vermaak was dit die eerste twee romans van die Tweede Beweging.


‘n Groot probleem bly die Afrikaanse spelling. De Waal het toe prober leiding met die volgende reёl: “Spel volgens die uitspraak, maar wyk nie onnodig van die Hoog-Hollandse spelreёls af nie.”

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.