Geskiedenis van ons Taal

Die eerste digbundel in Afrikaans is deur Totius uitgegee, naamlik: By die Monument. (1908). Hieruit lees ons Viermaal Gesien wat handel oor kindersterftes in die konsentrasiekampe. Totius het dikwels treurgedigte geskryf; oor die leed van sy volk, maar ook sy persoonlike leed. Hy het twee van sy kinders verloor: ‘n seuntjie aan breinvliesontsteking, Vier Laaste Snikkies en ongeveer twee maande later is sy dogtertjie deur die weerlig doodgeslaan; Ag, Sy het nie Gesterwe, O die Pyngedagte. Ook hy verheerlik die boerelewe: O die Oggendstond op ‘n Boereplaas, maar besef dat die aarde nie ons tuiste is nie Repos Ailleurs; met enkele hale teken hy die natuur, gebruik dit as simbool vir geestelike waarhede. Sy werk munt uit deur eerlikheid en soberheid. Totius het ‘n groot aandeel gehad in die vertaling van die Bybel en daarby het hy ook die Psalms in Afrikaans berym.


Totius was die skrywersnaam van prof. dr. J.D. du Toit van Potchefstroom.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.