Geskiedenis van ons Taal

Die Tweede Geslag Digters 1914-1933.


Van omstreeks 1914 hoor ons die stemme van ‘n jonger geslag digters: H.A. Fagan, Theo Wassenaar, Toon van den Heever, A.D. Keet, A.G. Visser en Kleinjan (J.R.L. van Bruggen). Die ouer digters gaan nog voort met dig en party bereik hoogtepunte soos Marais, Totius, Leipoldt en Malherbe. Oor die algemeen is die bydrae van die jonger digters nie so groot en indrukwekkend as dié van hulle voorgangers nie. Die jonger geslag dig in baie gevalle in dieselfde trant voort as die ouer digters; oor die natuur, die plaaslewe, die vaderland en in die verhale wat hulle vertel.


Die natuurgedigte wat hulle skryf, is veel meer gedemp as wat dit by Marais, Leipoldt en Celliers is --- ons kry ‘n soort ingetoё waarneming. Die ouer geslag was veral beskrywend, die jonger geslag word meer beskouend; gebruik die natuur as aanleiding vir mymeringe, soos Fagan, Wassenaar, Visser, Van den Heever en Kleinjan. Dit is ook opvallend dat hierdie digters oor die see skryf, veral Fagan en Wassenaar. Die student wat oorsee studeer en na Suid-Afrika se sonnige ruimtes verlang, kom dikwels nou as tema voor soos by Fagan, Keet en Kleinjan.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.