Geskiedenis van ons taal: verengelsing

Aanvanklik was dit nie so maklik om die beleid van verengelsing deur te voer nie. Die boere het privaatskole opgerig waarin Hollands die voertaal was. Maar hulle stryd was tevergeefs want dit het mode geword om Engels te praat.


Oom Jan wat versies maak. (C.P. Hoogenhout) het hierdie treurige toestand goed opgesom:


Engels! Engels! Alles Engels! Engels wat jy sien en hoor;

In ons skole, in ons kerke, word ons moedertaal fermoor.

Ag, hoe word ons volk ferbaster, daartoe werk ons leraars saam.

Hollands nog in sekere skole: is bedrog,’n blote naam!

Wi hom ni laat anglisere, word geskolde en gesmaad,

Tot in Frystaat en Transfaal al, oweral diselfde lwaad.

Dis fooruitgang! Roep die skreeuwers, dis beskawing wat nou kom!

Di wat dit ni wil gelowe, di is ouderwets en dom ................

Hy noem die gedig “Vooruitgang.”


Die stede het vinnig verengels, maar op die platteland het die mense nie so maklik hulle taal prysgegee nie. Hulle was egter magteloos om die mode te keer. Die Afrikaner was op die ount om sy taal en daarmee sy karakter en siel prys te gee. Hulle was soos siek mense wat nie wou leef nie – ‘n Volk was besig om te sterf.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.