Hoe om jou kind volkloos groot te maak.

Met elke volksvakansiedag reёl sosiale vermaak en veral as dit saam met ‘n langnaweek val, ‘n kort vakansie tussen volksvreemdes by die strand en leer hom so dat plesier, partytjies en vermaak is belangriker as sy volk en geskiedenis.


Spandeer duisende aan tjellolesse, ekstra wiskundeklasse, maar daar is nie geld vir ‘n bydrae vir ‘n volksorganisasie of om net ‘n geskiedenisboek te koop wat jou kind meer van sy dapper voorgeslag sal leer nie.


En veral, wees trots om te skuil agter die verskoning van skynheilige politieke korrektheid wat jou sal weerhou van deelname aan enige volksbeweging of vorm van patriotisme en leer jou kind dat dit gesond is om apaties teenoor die land se geskiedenis te staan en berei hom voor vir ‘n volklose bestaan in ‘n niemandsland êrens in die buiteland.


Intussen geniet almal nog die infrastruktuur wat deur die voorgeslag daargestel is. Daar is soveel om oor trots te wees. In die besonder het die ZAR in sy grootste armoede in die laat 1800’s reeds ‘n Departement van Maatskaplike Werk, Onderwysdepartement op die been gebring om die volk op te hef. Alles wat vandag in die skole bestaan en wat tereg die name van groot helde dra, word vernietig, terwyl die grootste gedeelte van die volk, wat van beter moet weet, soos dom skape rondstaan.


Hier is ‘n vriendelike versoek aan diegene wat reeds ander planne het vir Krugerdag op 10 Oktober. Indien jy nie die volksgeleentheid kan bywoon nie, oorweeg dit om ten minste net ‘n boek oor president Paul Kruger te koop, en veral moedig jou kind aan om dit te lees en bespeek ook die boek met hom.


Dit sal ‘n goeie begin wees.


‘n Verder belangrike stap wat geneem kan word, is om na die webwerf van die VVK te kyk en te sien hoeveel harde werk gelewer is om hierdie volk ingevolge internasionale reg te help om weer ‘n soewereine volk in ‘n eie land te wees.

184 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.