Hoe op die aarde is dit “onderdrukking.”

In 1948 was daar tien universiteite in Suid-Afrika: 4 was Afrikaans, 4 Engels, 1 vir Swartes en ‘n korrespondensie-universiteit vir Wit en Swart. Teen 1981 het die Apartheidsregering 11 nuwe universiteite gebou: 7 vir Swartes, 1 vir Kleurlinge, 1 vir Indiёrs, 1 vir Afrikaans en 1 dubbel-medium Afrikaans en Engels.


Dit is omtrent ‘n nuwe definisie van onderdrukking as die onderdrukkers 10 universiteite vir die verdruktes gebou het en slegs een vir hulleself.


Bron: Memorandum van die Volksraad 2016; bl 68

198 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.