Hulle en Ons

As ‘n jong kind in die goeie ou Suid-Afrika is jy geleer om versigtig te wees vir almal, maar indien jy vermoed dat daar moeilikheid is, die naaste polisieman om hulp te vra.


Ongelukkig is dit nie meer advies wat vrylik uitgedien kan word nie. ‘n Swarte in ‘n blou uniform is ........... ‘n Swarte in ‘n blou uniform. Daarom is die stelling herhaal. Dit beteken nie dat die wese wat die uniform aan het weet dat hy veronderstel is om te beskerm en te dien nie. In alle waarskynlikheid verstaan hy dit so min en kan die woorde net so sleg uitspreek soos die voormalige president se eenmiljoen-watsenaam grap.


Maar vir een ding is hulle gerat en soos dit in ‘n diktatuur gaan wat deur brutale barbare beheer word, het ook hierdie eens gerespekteerde instansie net nog ‘n instrument geword om blankes in die tronk te gooi. Vir die geringste neem hulle aanstoot en die sosiale media wemel van gevalle waar blankes op ‘n Vrydagaand gearresteer word, net vir die aanklagte om Maandagoggend teruggetrek of uitgegooi te word.


As hierdie slegs af en toe gebeur het, kon dit oorgesien word, maar hierdie storie begin nou reёlmatig gebeur. Om in ‘n sel ingeprop te word saam met prostitute, dronkaards en dwelmverslaafdes is ‘n tragedie wat wag om te gebeur – veral as jy boonop onskuldig is.

Die vakansietyd en –gees is op hande. Net ‘n vriendelike wenk: Probeer om gesellighede so te skeduleer dat almal vroeg-donker tuis is; vermy besige paaie en lawaaierige plekke waar daar probleme kan opduik; onthaal liewer by die huis en desnoods, maak familiebed in die sitkamer as dit te laat word.


In ons dae het dit gewerk en toe was dit nie hulle teen ons nie.

154 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.