Is die pen magtiger as die swaard?

Na ‘n sabbatsjaar het ek besluit om weer te begin skryf en te vra of die pen magtiger as die swaard is.


Natuurlik as daar gekyk word na wat in die land gebeur het wat tot sy verraderlike oorname gelei het, is die pen magtiger as die swaard, want sonder die entoesiasme en gepaard met die finansieël bedenklike motiewe van die Kaapse pers, sou dit nie gebeur het nie.


Maar nou gaan dit net voort. ‘n Nuwe geslag is al gewoond aan die “diversiteit” van die nuwe SA. Die meeste van hulle kan nie meer behoorlike Afrikaans praat nie en weet niks van die geskiedenis af nie.


Die linkse pers gee die toon aan en soos wat die politiek linkser swaai, word die lesers se denke stelselmatig linkser gedwing.


Ons het nie ‘n alternatiewe stem nie. Die paar blogs en internet nuusblaaie wat hulleself as konserwatief beskryf, het elkeen ‘n eie ideologie en die doel is om die ideologie heilig te hou. Op geen manier kan dit ‘n volk aanmoedig en aanhelp om op te staan en weerbaar te wees nie.


En tog is daar bemoedigende tekens. Byna soos ‘n morfiese resonans begin mense weer na mekaar beweeg. Dit mag steeds moeilik wees om meer as 200 mense vir ‘n optog of byeenkoms bymekaar te maak, maar dat ons as volk nie kan saamstaan nie, is nie 100% korrek nie.


Dikwels is daar tereg suspisie en bedenkinge oor die opregtheid van ‘n aksie, en word by voorbaat al gewonder hoeveel blanke NI-agente daar gaan wees; maar, soos ons dikwels sien, is mense gul om mekaar in nood by te staan, offer hulle tyd op en stel dikwels hulle lewens in gevaar om buurtwagdiens te doen en veral te probeer om ons boere te beskerm.


Lewe is stryd. Dit is nie een plesierige jol nie, en dit is tyd dat die kinders van die volwassenes geskei word. Die blanke ras, wat die enigste ras is wat uit sy geloof een van die mooiste beskawings opgebou het, maak op die oomblik slegs 8% van die wêreld se demografie uit.


Dit is die demografiese samestelling in ons land ook. Die oorwig van getalle was nog altyd teen ons, maar die belangrikste is dat ons ons vyand ken. Die geskiedenis het ons geleer wat ons sterk punte is en wat sy swakhede is. Dit is reeds ‘n groot voordeel.

Die groot rede waarom hierdie forum nou afskop, begin is, is om mekaar daaraan te herinner dat daar baie positiewe dinge in ons lewens is. Die wiel in die wêreld is besig om te draai. Indien ons altyd negatief is, gaan ons nie die geleenthede raaksien wat daar op ons pad mag kom nie.


Laat ons saam gesels. Dikwels is daar goeie advies en planne wat kommentators het, en ons sal dit graag hier wil hoor en bespreek.


Gedurende die verskillende tye wat daar ‘n taalstryd gewoed het, was die pen ‘n magtige swaard. Laat dit nou weer ‘n wapen wees, maar hierdie keer vir ons volk se vryheidstryd.


218 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v