Karthage moet vernietig word.

Die Romeinse staatsman Cato (234-149v.C.) se slotwoorde met elke toespraak was: Carthaga delenta est.


Karthage het vir meer as een-en-‘n-half eeu heerskappy in die Meditereense gebied gevoer. Geleё aan die kus van moderne Tunisiё was dit vir eeuelank beroemd vir sy kosmopolitiese uitkyk en sterk vloot - totdat die Romeine dit finaal in 146v.C vernietig het.


Die rede waarom die Romeine Karthage soveel gehaat het, was nie net hulle aanvalle op die suide van Italiё en die gewone redes vir oorlog soos voedsel, minerale, grond, ensovoorts nie. Hulle het die Karthagiёrs verag oor hulle godsdiens waarin eerstelinge en kleuters aan Moloch geoffer is.


Soos vir ons was kinderofferhandes in die oё van die Romeine ‘n afskuwelike gruwel wat moes uitgewis word.


Moloch se beeld was was dié van ‘n man wat uit metaal gemaak is met die kop van ‘n bok. In die middel van sy lyf was daar ‘n ronde gat en hy het met sy arms uitgestrek gestaan. ‘n Vuur is rondom of binne-in die beeld gemaak en die kind wat geoffer word is in die arms of binne-in die gat geplaas. Die seremonie het met die lawaai van die trommme en ander musiekinstrumente gepaard gegaan om die gillende kinders se stemme te verdoof.


Die doel van hierdie “religieuse seremonie” was dat geglo is dat indien die eersgeborene aan Moloch geoffer word, sal die res van die familie welvaart geniet.


‘n Beeld van die afskuwelike afgod by die Colosseum is nou in Rome onthul. Dit staan op die plek wat as heilige grond deur Christene beskou is vir die Christen martelare wat daar gesterf het. Dwarsoor die wêreld maak Christene hierteen beswaar maar die verskoning is dat dit deel vorm van viering van Karthage en hulle kuns wat tot einde Maart volgende jaar sal aanhou.


Ten slotte en terugskouend is die koue en kil gedagte dat selfs in uitgesproke Christenlande en onder Christene is daar dalk meer aanbidders van Moloch as wat hulle self besef.


Hoeveel eerstelinge beland in die verassingsoorde van aborsieklinieke, omdat dit finansieel nie gerieflik op die oomblik is om ‘n kind in die wêreld te bring nie; hoeveel kinders word net nooit gebore nie, want dit kan nie bekostig word nie, want die opvoeding is te duur, daar moet ‘n tweede kar gekoop of by die huis aangebou word.


As welvaart belangriker is as kinders, as ‘n loopbaan belangriker is as familie of ‘n kind, is ons dan nog in Suid-Afrika of in Karthage?


As laasgenoemde die geval is, is ons eintlik op pad na Sodom en Gomorra en dan sal ons vernietig word.

41 views2 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.