Kennisgewing aan die einde van die eerste maand van die Kletsblad.

Met hierdie 20ste plasing van die Kletsblad wil ons eerstens al ons lesers bedank vir hulle welwillendheid en veral die wat deur die jare altyd lojaal aan ons en getrou in hulle harte ten opsigte van die vryheidsideaal gebly het.


Baie dankie ook aan van die kommentators wat met ander idees vorendag gekom het. Dit is per slot van rekening ook die doel gewees dat ons ander stemme hoor en op ‘n beskaafde wyse debatteer.


Die ou gesegde sê dat ‘n Boer/boer maak ‘n plan en natuurlik ‘n Boere-Afrikaner maak twee.


Dit is nie heeltemal korrek dat ons nie kan saamstaan nie. Waarskynlik is ons van die laaste westerse volke waar individualiteit nog ‘n deurslaggewende faktor in die volkskarakter speel. Die meeste ander westerse volke is lankal deel van die massamens met die vernietigende gevolge wat daarmee gepaard gaan.


Omdat ons individualisties is, dink ons vir onsself en kry verskillende oplossings vir ‘n probleem. Wat belangrik is dat daar talle onder ons geledere is wat dink en doen. Soos ons ook hier agtergekom het, is mense bereid om hulle geld by hulle hulle mond te sit. Daarvoor reeds moet ons respek wys.


Intussen spreek ek die hoop uit dat mense nou vinnig en in groot getalle by die VVK sal registreer. Alles wat ingevolge internasionale wetgewing gedoen moet word om as ‘n soewereine volk erken te word, is afgehandel. Dit is baie belangrik dat die proses nou vinnig verder voltooi word.


Ten slotte wil ek net noem dat afgesien van die daaglikse nuusbrief wat uitgestuur word, neem asb. net daarvan kennis dat al die berigte van die maand kan gelees word deur op vvk.co.za te gaan en dan bo op Kletsblad te druk. Ons het klagtes ontvang dat dit lank neem om ‘n berig te lees deur net op die skakel van die nuusbrief te klik. Hoop dit sal vir almal werk en baie leesgenot verskaf.


Dit is vir my ‘n groot voorreg om op die Kletsblad betrokke te wees en hoop ons gaan almal nog vriende word. Saam sal ons ons Vryheid herwin.


Die Redakteur.

84 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v