Luther en Musiek.

Die rol wat Martin Luther in die Christelike Westerse Beskawing gespeel het, kan nooit vergeet word nie.


Dit is bekend dat hy lief vir musiek was en Psalms gekomponeer het. Een van die kragtigste wat hy gekomponeer het, is gebaseer op Psalm 46, die bekende ‘n Vaste Burg is onse God!


Musikoloё beweer dat hy dit 1529 gekomponeer het; historici skryf dat hy en sy volgelinge dit in 1521 gesing het toe hulle die stad Worms ingekom het vir die Rooms-Katolieke afvaardiging.


‘n Vaste Burg is Onse God is ook ‘n patriotslied. Die Duitse digter Heine het dit die Marsellaise van die Reformasie genoem. Die Lutherse Sweedse koning Gustavus Adolphus het die lied gedurende elke veldslag in die Dertigjarige Oorlog laat speel.


In tipiese Lutherse styl skryf hy op 17 Desember 1538 in Latyn en in Duits die volgende: “Sangers het hiernatoe gekom en uitsonderlik mooi motettes voorgedra.” Voorts skryf hy: “As onse Here God vir ons in hierdie lewe, die einste scheisshause sulke verhewe uitgawes voorsien, wat gaan ons in die ewige lewe te wagte wees, waar alles allermees perfek en aangenaam gaan wees? Hierdie is maar net die begin.”

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.