Meer oor Afrikaans.

Hierdie kletskamer het afgeskop met die vroeё geskiedenis oor die wording van Afrikaans. Vandag neem ons net ‘n verposing en herinner net weer aan wat C.Louis Leipoldt in Oom Gert vertel en ander Gedigte oor taal geskryf het:


Dit is ‘n ou gesegde, deur alle eeue heen gehoor, dat volk en taal ten nouste aan mekaar verbonde is. Die taal weerspieël die karakter en die geskiedenis van die volk, wat dit praat; en ‘n volk gee alleen dan sy taal op, as hy nie meer as selfstandige volk kan of wil bestaan nie. Die mag van die volkstaal as ‘n middel om die volk te ontwikkel en aan te vuur, is ook oorbekend uit die geskiedenis van byna elke nasie ter wêreld.

Uit: Oom Gert vertel en ander Gedigte – C.Louis Leipoldt Derde Druk 1921

Hierdie woorde is vandag so waar as wat dit in 1921 was, net nodiger om te onthou.

Ongelukkig leef ons vandag in ’n wêreld waar mense byna bestudeerd meer onkundig word tot dieselfde mate as wat hulle irrasioneel optree en hierdie irrasionaliteit word in die taal weerspieël.


In die media word platvloerse Afrikaans en taalvermenging as die norm voorgehou. Idiomatiese uitdrukkings is deur cliché’s vervang en min mense is nog in staat om hulle ware gedagtes betekenisvol oor te dra. Gebrek aan taalvermoë skep misverstande en knel kommunikasie.


Die ergste van alles wat ongeletterdheid verder aanmoedig is die sms-taal met sy “spelling” wat tans nie net aan die orde van die dag is nie, maar klakkeloos besig is om die nuwe norm te word.


Taaldag was wel die 14de gewees, maar by die Kletsblad sal on snog lank oor die geskiedenis van ons mooi taal skryf.


As ons nie in staat is om iets anders op die volksakker te verrig nie of ‘n finansiёle bydrae kan lewer nie, kan ons net weer dink aan Leipoldt se wyse woorde en in hierdie gees gerus ten minste meer aandag daaraan kan skenk om weer werklike keurige en mooi Afrikaans te praat.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.