Mei 1994: Die einde van Boere-Afrikaner soewereiniteit.

Op die 10de Mei 1994 is die terroris Nelson Mandela ingesweer as President van Suid-Afrika. Hoewel hy deur talle as ‘n demi-god beskou is, was hy en sy makkers in talle ander westerse lande steeds as terroriste gelys.


Die VSA het onder een van die lande getel waar hy en sy trawante selfs tot in 2013 spesiale goedkeuring moes verkry voordat hulle daar toegelaat is.


Intussen het De Klerk nie eers die helfte van die eerste vyfjaar-siklus as vise-president in die sirkus van die sogenaamde “regering van nasionale eenheid” uitgedien nie.


Teen 1996, met genoeg geld in sy sak en ‘n nuwe vrou aan die arm, het hy die Boere-Afrikanervolk aan hulle eie lot oorgelaat. Nie vir hom die bitter vrug van sy sameswerings, verraad en leuens nie.


In 1997 het die Kaapse koerant Die Burger een van die aanstigters en De Klerk-meeloper in die verraad wat die land getref het, ruiterlik erken dat dit te betwyfel is of De Klerk die referendum in 1992 sou gewen het as die kiesers geweet het wat hy met sy mandaat sou gedoen het, want: “Hy het ‘n mandaat gevra vir magsdeling en nie vir magsoorgawe nie.”


Bron: Memorandum van die Volksraad 2016.

156 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.