Morele verontwaardiging.

Separatiste in die Spaanse deelstaat Katalonië het met hernude protesoptogte in die hoofstad Barcelona begin asook hernude eise om onafhanklik te raak van Madrid.


Die separatiste is woedend oor die hof se beslissing om 12 van hulle voormalige parlementslede wat betrokke was by die poging om onafhanklik te word, tronkstraf vir tot 13 jaar opgelê is. Die leiers het voordat hulle hulle tronkstraf begin het ook ‘n oproep gedoen dat die Kataloniёrs teen hierdie onregverdige optrede vreedsaam moet protesteer.

In hierdie stadium is die protesoptogte nie meer vreedsaam nie en is mense beseer, gevange geneem en voertuie aan die brand gesteek. In die jongste optog is ’n spoorwegstasie en verskeie hoofweë geblokkeer vir enige verkeer en het totale ontwrigting tot gevolg.


Reeds die tweede dag van optogte in Barcelona het een van die voormalige parlementslede gesê die druk sal volgehou word op Madrid tot ’n tweede referendum oor afskeiding gehou word, want Kataloniërs sal nie rus voor dit toegelaat word nie.


Die vorige referendum, waartydens die meerderheid kiesers van die deelstaat ten gunste van afskeiding gestem het, is deur Spanje as onwettig beskou en is die parlementslede wat daarby betrokke was, tronkstraf opgelê.


Dit is baie interessant om die gebeure in die noorde van Spanje dop te hou. Ons kan ook baie uit hierdie gebeure leer. En een daarvan is dat diegene wat die mag het, sal dit nie sonder ‘n groot geveg laat gaan nie.


Dit is die verontwaardiging van die Kataloniёrs wat nou tot uitbarsting kom. Hulle lewens is nie in gevaar en hulle kultuur word nie vernietig soos by ons die geval is nie. Hulle is net een van die rykste provinsies in Spanje wat moeg is om hoё belastings te betaal aan ‘n regering wat die geld vir die arm suidelike gedeelte van die land aanwend en natuurlik ook gebruik om stemme van onwettige immigrante te koop.


Morele verontwaardiging is baie belangrik in ‘n volk se stryd. Gedurende die jare sestig het Swede ‘n boikot teen Suid-Afrika aangekondig. Die publiek het woedend daarop gereageer en so hoog was die morele verontwaardiging dat hulle die Sweedse voertuig Volvo begin boikot het. Binne ‘n jaar was die Suid-Afrikaanse fabriek geforseer om te sluit. Meer as 30 jaar later sou hulle weer in die land oopmaak, net om onlangs weer te onttrek weens die swak toestand in die land.


Soos NP van Wyk Louw gesê het oor opstand wat gesond is vir ‘n volk, so belangrik is die morele verontwaardiging wat ‘n volk moet voel en aan uiting gee in sy vryheidstrewe.

Gemeet aan ons eie situasie moet ons dít wel vir die Kataloniёrs toegee. Hulle gaan nie stilswyend onder nie. Trouens die lawaai wat hulle maak word deur die wêreld gehoor.

115 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.