‘n Nuwe geskiedenis word in ons kele afgedruk.

Nie net hier by ons in Suid-Afrika nie, maar dwarsoor die westerse wêreld word pogings met verskillende grade van sukses aangewend om geskiedenis, volksimbole en tradisies te vernietig. Hier het ons gesien wat onder die gejil van blanke opstokers en ander analfabete met die trotse beeld van dr. J.D. du Toit op die Noordwes Universiteit gebeur het.


En dit was maar ‘n enkele voorbeeld. Dink aan die vernietiging van kosbare kunswerke wanneer universiteite aan die brand gesteek word en die vandalisme van die Kruger Standbeeld op Kerkplein, Pretoria.


Hierdie is ‘n tendens regoor die wêreld want ons leef nou in George Orwell se 1984 waar Grootbroer, Loerbroer en die Nuwe Wêreldorde hulle wil op almal afdwing.


Soos gewoonlik het hulle genoeg leegleêrs wat hulle kan betaal om lawaai te maak. Selfs in ‘n land soos Swede is daar sprake dat alle antieke simbole, waaronder die “rune” alfabet verbied moet word.


‘n Nuwe geskiedenis word vir die nuwe geslag vertel waarin hulle vertel word om alles te haat van hulle voorgeslag en hulle geskiedenis beoordeel uit die sosialistiese en humanistiese oog.


Hierdie is geveg teen die volksiel in ‘n oorlog van idees. En dit is die moeite werd om na die lande te kyk wat deur so ‘n heropvoeding is.


In Sjina, Rusland, Kommunistiese Oos-Europa, moes almal die tragedie van die vernietiging van hulle geskiedenis en kulturele simbole aanskou. Vir jare is hulle gemartel en geteister deur goddelose administrateurs wat hulle uitgebuit het en daar was niemand wat wou luister nie.


‘n Boek wat deur ‘n voormalige Poolse Minister van Onderwys, Ryszard Legutko geskryf is, maan hy dat die sosialisme wil alle herinnerings aan die verlede vernietig.

Kommunisme, het hy gewaarsku, wil die geskiedenis na sy eie beeld herskryf wel wetende dat verlies van ‘n historiese geheue, versterk die kommunistiese sisteem want dit maak mense weerloos.


Karl Marx se visie van ‘n sosialistiese en kommunistiese regime – wat nie in sy tyd bestaan het nie – sou alle tradisies, geloof en moraliteit vernietig. Hulle het ook voorsien dat ‘n absolute brutale regering aan bewind moet wees om hierdie doel te bereik want die doel heilig alle middele.


Eers wanneer die waardes en tradisies wat ‘n volk verenig vernietig is, kan hulle hulle politieke mag laat deursuur na elke seksie van die openbare of private lewe. Hulle nuwe etiek sou in die familie, kerke, skole, universiteite en selfs in individuele sentiment en ideale geld.


In sy beroemde boek 1984 skryf Orwell dat die regime sy houvas kry om mense te laat glo dat dít wat nou in hulle lewe is, is die belangrikste en daarom word hulle meegesleep en verduur die moeilike omstandighede want hulle kan dit met niks anders vergelyk nie.


Daarom glo die individu hy is beter af as sy voorouers en sy redelike vlak van materiёle gemak, is aan die klim. Om te vergelyk, kyk hoe stil en stelselmatig word mense daaraan gewoond gemaak dat daar kragonderbrekings en waterskaarste is. Iets wat onbekend in hierdie land was.


Die verlede bestaan slegs in geskrewe en in menslike herinnerings. Aangesien die regime in volle beheer van die rekords is en die inligting beheer, is dit vanselfsprekend dat die verlede sal wees soos wat die regime dit bepaal.


Op die oomblik is ons nog uitgelewer aan die proses waarin alles weggeneem en vervreem gaan word. Vreemd dat ons toegelaat het om regeer te word deur vreemdelinge wat glo dat hulle vir ons kan voorskryf terwyl hulle nog nooit hulleself kon regeer nie.

200 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.