‘n Woordegeveg is nie genoeg nie.

Voordat Donald Trump die President van Amerika geword het, was die moderne manier van oorlogvoering om dit nie te verklaar nie. Kry ‘n verskoning van hoe menseregte aangetas word (Libië); of daar is kernwapens wat die wêreld kan verwoes (Irak en tans Iran) of daar is ‘n wrede tiran wat onderdruk moet word (Sirië.)


Sonder goedkeuring deur die volk of parlement van die oorlogsugtiges, word ‘n land net binnegeval, sy kultuur verwoes temidde van ‘n menseslagting, maar iemand wat nie omgee nie, vind daarby baat en steur hom nie aan die prys wat ander moet betaal nie.


In Suid-Afrika is dit net makliker. Die land is bevolk met mense wat van nature moorddadig, misdadig en wreed is. Magtige moondhede hoef nie meer hulle weermag in te stuur nie; dinge kan net toegelaat word om hulle gewone en natuurlike gang te gaan en alles sal verwoes word.


Dit is natuurlik baie makliker om ‘n Malema en Rhamaphosa as dienswillige poppe aan die spits te hou, as iemand soos ‘n dr. Verwoerd wat beginsels het.


Die blankes van hierdie land moet ook in hulle eie harte kyk. Die onbetrokkenheid is erg genoeg, maar die sogenaamde akademici en biljoeners wat standpunt teen hulle volksgenote inneem en net nuwe argumente kan aanbied om hulle eie lanfhartigheid te verbloem, is ‘n gruwel.


Ewe afskuwelik is die groepe wat gemene saak met die barbare wil maak sodat daar gesamentlik plannetjies vir die toekoms gemaak kan word deur samewerking en verdere vernedering met gepaardgaande dwinglandy vir die blankes wat weer sal moet pa-staan vir die koste.


Dit bly moeilik om te glo dat daar nie spontane opstand van verontwaardiging uit blanke geledere is nie. Sonder morele verontwaardiging, wat ook ‘n bindende faktor in ‘n volk kan wees, gaan ons nie die stryd wen nie.


Enige stryd moet geveg word met net een doel voor oë, en dit is om te wen. Die tyd vir mooi praatjies is verby.


‘n Oorlog word met die swaard en deur die pen geveg. Op hierdie Kletsblad sal ons die ding op sy naam noem, oor en oor totdat dit ingesink het. Maar ‘n woordegeveg sonder dat daar ten minste morele verontwaardiging is, sal nutteloos wees.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.