Niemand kan ‘n vinger na Suid-Afrika onder Apartheid wys.

Net nog ‘n kort opsomming van hoe goed dit met almal in Suid-Afrika onder Apartheid gegaan het.


‘n Groot seeroog in Suid-Afrika vandag is Soweto, naby Johannesburg. Soos wat die lafhartige Nasionale Party al die wette wat die land veilig gehou het in die jare tagtig begin verslap het, waaronder die Groepsgebiedewet en Instromingsbeheer, het die voortreflike stad wat deur die blanke belastingbetaler gebou en in stand gehou is, in die misdaad-plakkerskamp ontaard van vandag.


In 1970 was dit ‘n goed-bestuurde swart stad wat presies die teenoorgestelde was as wat die vyandige en fopnuus binne- en buitelands daarvan vertel het. Natuurlik was daar ook plakkers gewees maar die meeste van die inwoners het in middelklas huise gewoon. Die huur was R5:80 per maand, danksy die subsidie deur die belastingbetaler. Daar was ook spoggerige huise wat deur swart miljoeners gebou en bewoon is. Miljoeners wat hulleself ryk gewerk en nie gesteel het nie. Die inwonertal van Soweto was ongeveer 1 miljoen, en afgesien van ander geriewe het dit ook oor 102 sokker en ander sportvelde beskik. Daar was ook: 3 groot en 3 kleiner sport stadiums; 42 tennisbane; 2 fietsresiesbane, 2gholfbane, gimnasiums, swembaddens en biblioteke, 39 kinder-speelparke, filmteaters, kuns- en handwerk-akademies, 102 restaurante, ‘n minimum van 2,000 klein sake-ondernemings, 167 kerke, meer as 130 skole wat opleiding aan 100,000 kinders gebied het, tegniese kolleges en 12 klinieke.


En alles deur blankes betaal.


Elke dag is daar uitroepe van wat kan ons doen om ons benarde situasie weer om te keer.

Hier is die teenvraag: 1) Is jy bewus van die feite in die boonste berig? Indien nie, kontak die VVK-kantoor en koop die Memorandum van die Volksraad.


2) Is jy geregistreer by die VVK om in die volgende Boere-Afrikaner Volksraadverkiesing vir iemand van jou keuse te stem. Indien nie, kontak bogenoemde kantoor of kyk elders op die webblad en sorg dat jy geregistreer is.

184 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.