Ons is steeds Westerlinge.

Op ons geslag rus ‘n groot verantwoordelikheid om ondanks alles wat ons deur verraad van ons eie mense verloor het, die beskawing van die Westerling te beskerm. En dit is ‘n probleem waarvan ons nie kan wegkom nie, want daar is nie meer ivoortorings waarin ons kan ontsnap nie. Dít alleen is ‘n bewys van hoe vinnig ons beskawing aan die kwyn is.

Daarom moet ons heel eerste aandag gee aan die sogenaamde “intellektuele liberaliste” wat steeds in die opvoedkundige- en veral media-instansies sit met hulle verskuilde agendas wat hierdie volk en sy beskawing nou totaal wil vernietig.


Die probleem rondom “intellektuele liberaliste” is nie nuut nie. Die kontemporêre lawaaimakers het in totaal hulle geraas en standaard slagspreuke, wat hulle nou menseregte en idees noem, van hulle bloeddorstige voorgangers gedurende die 18de Eeu in Frankryk geërf.


Dit is dus noodsaaklik vir die doeleindes van hierdie skrywe dat “intellektualiste” in hierdie verband gesien moet word en nie as ‘n selfstandige naamwoord met die korrekte betekenis van die woord gelees moet word nie.


Indien ons die woord in daardie konteks wou gebruik, sou ons nie anders kon as om saam met Ayn Rand te stem, wat reguit sê: Our present state of cultural disintegration is not maintained and prolonged by intellectuals as such, but by the fact that we haven’t any. The majority of those who posture as intellectuals today are frightened zombies, posturing in a vacuum of their own making, … The key to their souls is their longing for the effortless, irresponsible, automatic consciousness of an animal. They dread the necessity, the risk, and responsibility of rational cognition.” (The New Intellectual)


Gevolglik verwys ons nou na “intellektualiste.”


Die “intellektualiste” wat kruip om die guns te wen van barbaarse analfabete; nog steeds swartes omarm en hulle voete was vir die sogenaamde skreiende onregte van apartheid, maar wat hulle nie ‘n duit steur aan die lotgevalle van honderdduisende armblankes nie.

Kosbare kunswerke is aan die brand gesteek met jillende plebs wat baie herinner het aan die bestorming van die Bastille, en werke van Pierneef, Maggie Laubscher en soveel ander kunstenaars het net verdwyn, maar die “intellektualiste” is nie daaroor verontwaardig nie. Presies soos Ayn Rand se zombies wat in ‘n selfgemaakte vakuum wegkruip.


Veral nou met eindeksamens op hande begin die intimidasieveldtogte teen onderwysers en lektore wat aandring dat studente werkstukke indien en eksamens skryf en deurkom. Die voor-die-hand-liggende oplossing sou gewees het om die brandweer in te roep en die spul wat betoog van die strate af te spuit. Teen die tyd weet almal die lawaaierige gespuis is banger vir water as enigiets anders. Maar pleks daarvan, word verwag dat almal die optrede van die gespuis uit die oogpunt van die “intellektuele liberalis” moet beskou, nl:

Om hom te volg na die “Wonderland” waar hy leef en te glo aan die Wit Koningin wat in staat was om ses onmoontlike dinge voor ontbyt te onthou. En om te glo dat sulke mense universiteitsmateriaal is.


Sedert die sestigs is elke aanslag teen hierdie volk uit iemand in daardie oorde begin. En uiteindelik, met die Dakargangers is hierdie land met hulle hulp en samewerking verloor. En vandag sit hulle hulle verwoestingswerk voort. Jy sou sweer dat hulle haat vir hulle eie beskawing en volksgenote iets soos opium is wat hulle bedwelm het en hulle moet gereeld hulle verslawing voed om voor die dreks van die samelewing te kruip.


Dit is dalk hoog tyd dat elke “intellektuele liberalis” met ‘n stoere Afrikaanse van by universiteite en elders verantwoordelik gehou word vir die gemors wat daar gebeur en desnoods uitgeskop word.


Dit is tyd dat die alumni ook nou die stryd teen hierdie nes begin opneem. Want, terwyl hulle op hulle knieë voor skorriemorries staan, is hulle besig om die naam van elke ware intellektualis deur die modder te sleep.

99 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.