Ons kritiseer te maklik en doen te min.

Dit is hoog tyd dat almal wat gedurig sê dat “genoeg is genoeg” en “iets moet nou aan die blankes se benarde situasie gedoen word,” dat daardie “iets” nou begin gestalte kry en dat daar kennis geneem word van wat die VVK en Boere-Afrikanervolksraad reeds gedoen het.

Ingevolge internasionale reg is die grondslag vir ‘n wettige, vrye volkstaat reeds gelê, (lees die regsargument elders op hierdie werf). Al wat nodig is, is dat mense wat vry en onafhanklik wil leef, sorg dat hulle by die VVK geregistreer is en stem in die volgende verkiesing wat deur die organisasie aangekondig sal word. Dis al.


Daar is geen rede waarom ons nie solank ‘n soewereine mikrostaat kan bekom waarin ons onsself weer regeer nie.


Die Republiek van San Marino in Italiё wat al sedert die jare 300 onafhanklik is, het ‘n bevolking van 30,000 en floreer steeds. Hulle het selfs hulle eie polisiemag wat uit minder as 30 lede bestaan. Die republiek beslaan 61 km²;


Monaco beslaan 2.02 km² km en bied huisvesting aan die rykste mense. Die bevolking is ongeveer 35,000;


Lichtenstein se inwonertal is ook ongeveer 35,000 en die gebied beslaan 160 km²

Andorra spog met 89,000 inwoners en is sedert die 13de eeu onafhanklik. Van die mikrostate is dit die grootste en beslaan ‘n oppervlakte van 468 km².


Ons kan ook ‘n vrye republiek in ‘n onafhanklike staat word, Solank die wil daar is.

195 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.