Patriotisme in absentisme.

Kommentare van lesers wys dat hulle in hart en siel saamstem dat ons volk in ‘n groot krisis is en dat daar dringend iets aan gedoen moet word.


Daaroor is ons dus almal eens. Die probleem is dat wanneer dit nou gesê is, wat dan?

Die eerste vraag wat onwillekeurig opkom, is waarom sukkel ons so om mense by enige aksie betrokke te kry. Dit is nie die eerste keer dat tye gevaarlik of moeilik in hierdie land is nie en vantevore kon ons getalle kry. Hoekom gebeur dit nie meer nie.


Miskien is die feit dat sosiale media en rekenaars ons lewens so oorgeneem het. Dit is tog maklik om net ‘n duimpie “op” of “af” te maak, ‘n kommentaar hier-en-daar te plaas en dan voort te gaan met jou eie lewe.


Werklike en waaragtige volksmeelewing is daar nie en patriotisme is iets wat die meeste nie eers meer verstaan nie.


Dit kan beskryf word as patriotisme in absentisme. Nêrens hoef jy moeite te doen om ‘n vergadering waar planne vir die toekoms gemaak word by te woon nie, of by ‘n byeenkoms ter ondersteuning van ons eie veiligheid op te daag nie. Iewers gaan jy van die besluite op sosiale media lees en ‘n duimpie op gee vir die idee en dit is genoeg.


Ongelukkig is dit nie genoeg nie. Patriotisme moet openlik en duidelik uitgeleef word. Dit is nodig dat ons die mense wat soos ons dink persoonlik leer ken en ons vaderlandsliefde in groepsverband uitleef.


Niks kan die volksvervlakking wat met ‘n groot spoed besig is om oor ons te spoel, vinniger stuit as patriotisme nie. Dit is tyd dat kultuurleiers weer na vore tree, dat hoë kultuur weer deel van ons lewe word en nie die ewige lawaai van oertromme wat ons lewe besoedel en ons laat terugvlug in la-laland om van die werklikheid te ontsnap nie.


Ons kan nie begin dink dat ons weer selfbeskikking kan kry as ons nie uit ons gemakstoel opstaan en weer hard begin werk aan ‘n volkstaak nie. As jy nie weet waar om te begin nie, maak jou eie begin. Begin iets om jouself en die volk op te hef uit sy verstarde, sepieverslaafde, vervelige bestaan. Begin ‘n N.P. van Wyk-Louw-vereniging in jou huis en nooi jou vriende uit; Shakespear-voorlesings en musiekaande kan met gemak self in jou huis aangebied word. Moenie verwag dat jy altyd vermaak moet word nie. Doen net iets wat jou uit die sleur en klagtes van die nuwe Suid-Afrika sal wegneem en jou innerlike pleks van jou sak weer verryk.


Daar is soveel instansies en persone wat hard probeer. Maak kontak met hulle en vind uit waarmee hulle besig is en bied jou hulp aan. Daardie instansies beskik nie noodwendig oor die finansies en personeel om kiesafdelingsvergaderings, fondsinsamelings- en inligtingsvergaderings te hou nie. Nooi sprekers uit en help dat die strukture in plek kan kom sodat die infrastukture gebou kan word. Sorg dat jy ingelig is oor wat in die volk gebeur; sien die aanslae en moenie jou deel weier nie.


Dit is nie so ‘n groot opoffering nie en sal nie soveel van jou tyd in beslag neem nie.

Volgende week word daar talle Krugerfeeste aangebied. Gaan woon dit by. Ons is dit verskuldig aan diegene wat ons voorafgegaan het, maar ook ter wille van onsself en ons toekoms.


Ondersteun die mense wat die insiatief neem om vir ons, ons geskiedenis en toekoms te veg.


Ons gaan niks vorder nie as ons ons patriotisme in absentisme beoefen en sosiale media as die norm vir alles aanvaar nie. Raak fisies en persoonlik betrokke by hierdie organisasies en ondersteun hulle of begin jou eie kultuuraksies.

132 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.