Patriotisme, Verset en Steve Biko

Dit is opmerklik en reeds aangedui dat die patriotiese digters altyd met respek van swartes geskryf het. Voorbeelde is A.G. Visser se Amakeia,D.F. Malherbe se Jakob Ontong, Eugene Marais se Mabalel en selfs van die moderne digters van vandag, dig hartroerende mooi en diep gedigte oor die Plaasmoorde, en nêrens word daar tussen die smart wraak- en skeldwoorde geslinger nie.


Elkeen is vandag bekend met die naam van die Apartheidsaktivis, Steve Biko. Die trotse Akademiese Hospitaal in Pretoria waarvan die hoeksteen nog deur President Kruger gelê is, dra nou sy naam, en waarskynlik in die kleinste gehuggie in die land is daar ‘n straat wat na hom vernoem is.


Sowat ‘n jaar of tien gelede was Steve Biko se geskiedenis verpligte geskiedenis vir elke skoolkind. Ek was sydelings betrokke by die opstel van klaslesse toe ek voorstel dat ‘n gedig van die ANC se nie-amptelike “digter-laureate” ook geplaas word. Net vir historiese korrektheid en balans. Nodeloos om te sê is die gedig nie geplaas nie, “want dit sou swak smaak wees” en daar is vinnig ‘n rede gevind om van my ontslae te raak.


Die volgende “inspirerende reёls” kom uit ‘n groep gedigte van Biko getiteld Uhuru Day.


I will rape their daughters,

I will kill the living;

I will murder the unborn,

And curse the Whites dead.

For it is they who raped Mother Africa,

For it is they who oppress my Black People.

I will hang them on trees, I will burn .......

I shall kill with all the strength I have.

Kill! Fragment! And eliminate all that is white.

For I will be paving the way for uhuru day.

The time to free ourselves have come.

Blood will ooze! Blood will flow!

And blood will flood the rivers of Africa

And the Black Man shall have his freedom!


Wys vir my een gedig deur enige van ons bekende digters waar hulle met soveel haat en veragting van iemand van ‘n ander ras skryf.

117 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.