Pres. S.J.P. Kruger.

In 1853 het die jong Paul Kruger onder kommandant-generaal M.W. Pretorius aan ‘n ekspedisie teen die swart opperhoofde Mapela en Makapaan in Makapaanspoort in die Waterberge deelgeneem.


Hulle het Hermanus Potgieter, broer van die gewese kommandant-generaal vermoor. Hy was ‘n bekende skutter en beroemde olifantjagter.


Mapele het aan hom ‘n boodskap gestuur waarin hy hom laat weet het om na hom toe te kom omdat daar so baie olifante in sy gebied was. Tegelykertyd het hy Potgieter gevra om na sy vee te kom kyk wat Mapela opgepas en versorg het en waarvoor hy dan die melk van die koeie kon behou het. Potgieter het hierdie reёling op Mapela se voorstel goedgekeur. Na ontvangs van die boodskap het Potgieter vertrek met sy seun Andries en ‘n paar ander mans, sowel as sy kleurlingagterryer. Met hulle aankoms is hulle waens, soos die gewoonte was, in die stat ingetrek.


Nadat die swartes vriendelik met Potgieter gepraat het en hom vertel het waar die olifante was, het hulle hom onverwags aangeval en sy seun Andries en die ander doodgemaak. Potgieter self het hulle daarna tot op ‘n klipplaat gebring waar hulle onder barbaarse vreugdelawaai en ten aanskoue van agterryer sy vel lewendig afgeslag het. Eers nadat hulle die ingewande van die slagoffer uit die liggaam geskeur het, het Potgieter gesterf en is hy uit sy ontsettende lyding verlos.


Terwyl Mapela hierdie gruwelike moord gepleeg het, het Makapaan gedurende vredestyd, toe niemand iets kwaads vermoed het nie, ‘n aantal vrouens en kinders oorval wat van Soutpansberg af op weg was na Pretoria. Die twee kapteins het afgespreek om tesame die witmense in hulle gebied te vermoor. Die Boere het dus besluit om die twee kapteins te straf.


Bron: Die Gedenkskrifte van Paul Kruger; Bienedell Uitgewers.

132 views1 comment

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.