President Paul Kruger.

Oor ‘n paar dae herdenk die Boere-Afrikanervolk een van sy grootste helde. President Stephanus Johannes Paulus Kruger wat op 10 Oktober 1825 op die plaas Vaalbank in die distrik Colesberg gebore is. Op agtjarige ouderdom het sy ouers besluit om weg te trek van die onregverdige Engelse in die Kaap.


Die Gedenkskrifte van Paul Kruger wat hyself gedikteer het aan sy Privaatsekretaris, H.C. Bredell en Onder-Staatsekretaris, Piet Grobler, openbaar hom nie net as ‘n baie dapper en wyse man nie, maar is ook insiggewend veral vir sy sin vir homor, die plesier wat hy uit die lewe geput het as gevolg van sy suiwer geloof en bowe alles watse slim diplomaat hy was, hetsy of hy met ‘n Engelse afgevaardigde of ‘n Swart kaptein te doene gehad het.


Hy het die Swartes baie goed verstaan en het goed met hulle oor die weg gekom. In die volgende paar dae gaan ons van sy ondervindige en veral sy wyshede onder die loep neem. Een so ‘n geval was sy Swart werker, April. Hy vertel hoe hy die werker geleer lees en skryf het:


“Op Boekenhoutfontein, een van my ander plase in die distrik Rustenburg, het ek ‘n baie getroue swarte gehad. In die winter het ek met my vee vertrek na Saulspoort in die omgewing van Pilansberg. Voor my vertrek het ek hom eenkant toe geroep en gesê ek wil hom leer lees en skryf. Daarop het ek ‘n paar strepe op die papier getrek en vir hom verduidelik dat die langste strepe pampelmoese, die tweede langstes lemoene en die kortstes suurlemoene beteken het. As hy nou ‘n brief kry met ‘n aantal van die strepe, dan moes hy die draer van die brief soveel van elk van hierdie drie soorte vrugte saamgee as wat daar van die verskillende strepe was. Ook moes hy my dan deur middel van ‘n ooreenkomstige aantal langer of korter strepe meedeel hoeveel van elke soort hy gestuur het. April was baie trots op sy lees- en skryfkuns en het gedink dat hy beter as die ander was. Ek hoef hom nie eers te gesê het dat hy ons geheim aan niemnad anders moes meedeel nie, aangesien ek geweet het dat hy dit nie sou doen nie.”


Bron: Die Gedenkskrifte van Paul Kruger. Heruitgegee deur Bienedell Uitgewers.

152 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.