Sirkelvormige vuurpeleton

Daar is ‘n ou verhaal van ‘n jong meisie wat rustig in haar gebed geslaap het. In die vroeё oggend het sy gehoor dat haar kamerdeur oopgemaak word en dat iemand in die kamer is. In skok het sy probeer gil, maar ‘n hand is oor haar mond geplaas en sterk arms het haar uit die bed getel. Daarna is sy by die trappe afgedra en buite in die weelderige sitplek van ‘n Rolls Royce neergeplaas wat vinnig met hoё spoed weggetrek het. Na ‘n lang rit het die motor tot stilstand gekom en sy is uit die kar getel en in ‘n groot ontvangsaal van ‘n paleis ingedra. Daarvandaan is sy na ‘n luukse kamer gedra en op ‘n bed neergegooi. Slegs toe kon sy haar ontvoerder duidelik sien: Hy was sterk en baie aantreklik en onberispelik geklee in aanddrag. Stil het hy haar net na haar gekyk. Uiteindelik het sy vreesbevange gefluister: “Wat gaan jy nou met my doen?” Die aantreklike man het net sy skouers opgetrek en geantwoord: “Hoe sal ek weet?,” het hy gevra. “Dit is jou droom.”


Dit is sommer ‘n lawwe storie, maar daar is tog ‘n tikkie waarheid in. ‘n Droom is net ‘n droom terwyl ons slaap. Dit is wanneer ons wakker is dat ons daagliks as rasionele wesens besluite moet neem wat hetsy weens die wysheid of onnoselheid daarvan, die res van ons lewens mag beïnvloed.


Daar is ook ‘n Sjinese gesegde wat sê: “Dis later as wat jy dink.” En in ons geval is dit reeds baie later en ons situasie is so tans so benard as wat dit na Kitchener se Verskroeide Aarde was en drome oor was of oor die toekoms sonder dade beteken nie veel nie.

Maar uit nood kan ons baie leer en baie doen.


Dit sal ons konserwatiewes op die oomblik baie help om politieke dialoog op ‘n gereelde grondslag met mense wat dieselfde standpunte deel te voer en andersyds ook met mense te debatteer wat op sekere aspekte verskil.


Om beleefd van mekaar te verskil is net gesond. Solank as wat vryheid die hoofdoel is, is dit die vernaamste rede waarom ons nie verdere tweedrag in ons geledere moet inbring nie. Om egter oor klein verskille in vyandskap van mekaar weg te tree is gelyk aan ‘n sikelvormige vuurpeleton waar ons mekaar net in die voete skiet.


Dit sal goed wees as ons daarvan kan wegbly want dit is die laaste ding wat ons nou kan bekostig.

160 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.