Taal en Volk en Semantiese Bedrog (Verv.)

Dit is maklik om sommer ‘n paar voorbeelde van semantiese bedrog te noem waarin woorde hulle oorspronklike betekenisse verloor het. Die maklikste een is die woord “rassisme.” Die oorspronklike betekenis het slegs betrekking gehad op ras, pertinent in voorgeslag en nageslag in mense en diere, (skoudiere bv,) en by mense trots t.o.v. die ras tot wie jy behoort.


Nee, in die “new-speak” van vandag is dit verander na ‘n skeldwoord en is die nuwe betekenis dat jy elkeen van ‘n ander ras haat. Dit geld natuurlik net vir Wittes, aangesien Swartes wel toegelaat word om jou vir jou blanke velkleur te haat.


Die netjieste stukkie bedrog gaan egter oor die woorde “konserwatief” en “liberaal.” In die jare sewentig het die broer van die laaste blanke president van Suid-Afrika, dr. Willem de Klerk in ‘n toespraak verwys na die “verkramptes”, d.w.s. “konserwatiewes” aan die regterkant en “verligtes”, synde “liberaliste” aan die linkerkant.


En daar het jy dit gehad. ‘n Predikant en ‘n man na wie opgesien is, het met daardie een toespraak en nuwe terminologie, nie net die politiek verdeel nie, maar die meeste patriotiese mense in die war gestuur.


Dr. De Klerk het in daardie toespraak ‘n groot semantiese fout begaan, nl: dat die teenoorgestelde van konserwatief is nie liberaal nie, maar permissief. Die Readers Digest se definisie van permissief is: allowing what was previously forbidden, unrestrained, uninhibited, loose, licentious, om ‘n paar te noem.


Dit was nie eers twintig jaar nie, toe het hierde linkses die geveg gewen, want dit klink so goed om “liberaal” eerder as “verkramp” te wees.


Ironies genoeg beteken die woord “konserwatief” om te bewaar. In konserwatiewe Suid-Afrika is gepoog om die volk, kultuur, infra-stuktuur – alles wat opgebou is – te bewaar. Selfs die Apartheidsbeleid was bedoel om die volk en ander volkere veilig te hou, sodat hulle hulle volkskap ten volle kan uitleef. En daarvoor was die blankes bereid om hoё belastings te betaal sodat ander rasse ook dieselfde toegang tot puik dienste gehad het. Dit maak van die Apartheidsbeleid ‘n baie humanistiese en liberale beleid.


Maar die doel is nie om die waarde van die Apartheidsbeleid te herdebatteer nie. Dit is om die semantiese bedrog uit te wys en hoe moeilik ons mekaar deesdae verstaan.


Niemand kan hierdie propaganda wat ten doel het om die waarheid te verdoesel beter aanspreek as wat George Orwell dit doen wanneer hy hierdie teksvers uit Prediker 9:11 in die Bybel in moderne joernalistiek skryf nie.


“I returned, and saw under the sun, that the race is not to the swift, not the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favour to men of skill; but time and chance happeneth to them all.”


En dan herskryf hy dit as volg:


“Objective consideration of contemporary phenomena compels the conclusion that success or failure in competitive activities exhibits no tendency to be commensurate with innate capacity, but that a considerable element of the unpredictable must invariably be taken into account.”

65 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v