Uit die Geskiedenis.

Voorbereiding vir Magersfontein.


Hoewel De la Rey se plan vir Methuen by Modderrivier nie ’n oorwinning besorg het nie, het Methuen groot genoeg geskrik dat hy vir ’n ruk laag gelê het en sodoende vir die Boere geleentheid gegee het om versterkings te kry.


Op dieselfde tyd as wat Gatacre se “non event” in die oorlogsannale aangeteken is, het genl. De la Rey self verkennningswerk gaan doen. Hy het gemerk dat die Engelse die Boere gemaklik vanaf die koppe by Magersfontein kan bombardeer. Hy het voorgestel dat dit beter sou wees om die posisies vorentoe te bring tot by Magersfontein, wat die vyand sou verplig om oor ’n oop, plat terrein aan te val. By Modderrivier het hy gesien hoe moeilik hy die wêreld vir die Engelse gemaak het deur op ’n oop vlakte stelling in te neem en by vorige slae hoe moeilik die Engelse dit vir die Boere gemaak het as hulle stellings bo-op die koppies was.


Cronjé het onwrikbaar standpunt teen De la Rey ingeneem, maar pres. Steyn het die wysheid daarvan ingesien en Cronjé moes maar net by die planne inval. De la Rey het nou met ’n nuwe krygsplan vorendag gekom wat beskryf kan word as een van die gewaagdste en oorspronklikste opvattings van die moderne krygskuns. Die krygsplan het die volgende behels: op ’n gelyk vlakte, sowat 100 tot 200 treë voor die koppies, is loopgrawe gemaak.

Nie een lang loopgraaf nie, maar kort slote; een ’n bietjie voor, dan een skuinsagter en skuinsvoor. Die loopgrawe was drie tot vier voet (.91 tot 1.2 m) diep. Die grond wat uitgegrawe is, is met graspolle en bossies bedek, sodat die loopgrawe op ’n paar honderd treë nouliks merkbaar was. Die loopgrawe was ook baie nou, wat die insittendes beter teen skrapnel beskerm het. Die belangrikste is dat as jy eers in was, kon jy ook nie uitklim en vlug nie.


Genl. Prinsloo van die Vrystaat met 1 000 man en drie kanonne word aangesê om die treinspoor by Enslin agter Methuen se laer op te blaas. Kapt. Godley met twee kompanjes het hulle egter so bekwaam van hulle taak gekwyt, dat Prinsloo op vlug geslaan het. Vir hierdie lafhartigheid is Prinsloo ontslaan en is kmdt. A.M. Ferreira in sy plek aangestel.


Die loopgrawe was nog nie heeltemal voltooi nie, toe Methuen sy bombardement die middag van 10 Desember begin. Daardie bombardement wat Methuen met soveel genot aanskou het, het slegs drie Boere gewond en hulle op hulle hoede gestel vir ’n groot aanval wat binnekort sou plaasvind.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.