Uit die Woord – Op 2:4-5

Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Op 2:4-5


Die Afrikanervolk het ontstaan uit protestantse Nederlanders, Gereformeerde Duitsers en Hervormende Franse Hugenote. Tydens die Groot Trek en vir ‘n tyd daarna nog was die Suiwer leer en aanbidding van God ons volk se eerste prioriteit. Laat ons dan ag slaan op die situase wat die gemeente van Efese bedreig het!

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.