Uitgelewer aan die sotte.

Die skrywe van die geskiedenis van ons taal vir hierdie Kletsblad en die pragtige gedigte, maar veral die groot stryd wat daarmee gepaard gegaan het, maak elke woord pynlik as gesien word hoe word Afrikaans vandag vertrap en verniel.


Dit is interessant dat Hollywood-films wat ‘n apokaliptiese tema het waarin alles vernietig word, baie gewild is. Dit word as suiwer ontspanning en ontvlugting gesien en tog word die werklike apokaliptiese gebeure wat in Suid-Afrika afspeel, deur min raakgesien en deur minder verstaan.


Apokaliptiese gebeure se volgende en finale stap is uitwissing. En dit is wat ons besig is om te aanskou. Die uitwissing van ‘n blanke volk. En om die totale uitwissing van ‘n blanke bevolking te verhoed hang van die blankes self af in hierdie land. Niemand anders nie.

Multikulturalisme is ‘n ideologie. Dit is nie ‘n natuurwet nie. Dit het geen klinkklare bestaan buite die ideologie nie en kan nie op sigself op eie bene staan nie. Die voortbestaan van multikulturalisme word gedryf en is afhanklik van die ander kulture wat vir hulle groepsagenda en voortbestaan teer op die kultuur wat hulle verwoes. Die ideologie van hierdie vreemde groepe is die werklike rede vir multikulturalisme.


Daar is nie ‘n manier wat enige swart politikus in goeie gesindheid en gees gemene saak met blankes sal maak nie. Die enigste rede waarom hulle multikulturalisme voorstaan is om hulle eie geheime agendas agter die woord (wat hulle nie kan uitspreek nie) te bevorder.

Ons kan nie verwag om dit te verander of aan te val nie. Vir ons is die groot stryd om ons eie ideale weer in die hart en gees van ons eie mense te kry. Dit is die belangrikste taak.

Ons mense moet ons eie belange steun en ons moet deur ons eie leiers verteenwoordig word, met die wete dat ons moet bewaar wat hier tot stand gekom het en multikulturalisme te verdoem omdat ons weet dit werk teen ons volk en beginsels.

111 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.