VEILIGHEIDSPLAN 2 – PERSOONLIKE VEILIGHEID

INLEIDING:

In Veiligheidsplan 1 is die belangrikste deel waarop klem gelê is, is dat indien daar nie aan ten minste een aspek van paraatheid voldoen word nie, is jy nie paraat nie.


BEDREIGING:

Tans is die individu aan een of meer van die volgende bedreigings blootgestel:

Moord en poging tot moordAanrandingVerkragtingRoofDiefstalBrandstigtingBetredingIntimidasie

Misdaad of terreur is die primêre terrein waarop die Veiligheidsplan gemik is. Die “terreur”-terrein word deur die regime ontken maar daar is tog aanduidings daarvan. Gegewe die huidige situasie wat nie net lewe en eiendom bedreig nie, maar ook op godsdiens, kulturele, ekonomiese en geskiedkundige gebied.


Die positiewe hiervan is dat die toedrag van sake nie hoef voort te duur nie. Dit vereis egter wilskrag, motivering, opleiding en oefening vir voortdurende paraatheid.


Die meeste gewelddadige aanvalle op die individu sou in ‘n mate beperk kan word maar die verrassingselement is ‘n groot bydraende faktor wat verhoed dat die nodige voorkomende noodprosedure toegepas kan word.


Voorkomende noodprosedure is dit wat elke individu in verskillende omstandighede kan of gaan toepas om te voorkom dat hy/sy deur aanvallers aangerand, vermoor of beseer word. Nie twee mense gaan dieselfde optree nie.


Daar is navorsing gedoen en op skrif gestel en wat daar navore kom is dat die persoon wat die basiese opleiding van een of ander vorm van selfverdediging ondergaan het, het die beste gereageer tydens ‘n aanval.


NOODPROSEDURE:

Noodprosedures is die aksies wat tydens nood uitgevoer word deur hy/sy om hom/haar lewe te beskerm teen ‘n gewelddadige aanval. Noodprosedure behels die toepassing van defensiewe of offensiewe optrede. Onder offensiewe optrede behels die aanwending van wapens soos bv. ‘n vuurwapen, knipmes of pepersproei of selfs ander tipe voorwerpe.


Wat belangrik vir vuurwapen eienaars is, is om te verseker dat u die werking van u wapen moet ken. Wat daarmee bedoel word is dat u dit op ‘n gereelde basis moet hanteer. Sorg dat u alleen is in ‘n vertrek. Maak dit veilig, m.a.w. verwyder die ammunisie en hanteer dit asof u ‘n skoot gaan afvuur op ‘n voorwerp in die vertrek.


Wat ‘n knipmes aanbetref, dieselfde. Ons dames kan die knipmesse in ‘n oop posisie mee oefen. U kan op verskillende plekke in u huis ‘n knipmes in ‘n oop posisie, bv. onder ‘n tafel of in u kas met Prestik vasplak sodat wanneer ‘n aanvaller u in u huis aanval, is daar ‘n mes (wapen) op ‘n strategiese plek beskikbaar.


Wat pepersproei aanbetref is daar ‘n paar aanbevelings wat gedoen kan word, naamlik:

Wanneer u dit moet gebruik, probeer om wind-af te spuit. Andersins kan dit gebeur dat die gebruiker in sy eie pepersproei verstrengel raak.Daar is twee tipes pepersproei houers beskikbaar. Die een spuit ‘n straal en die ander sproei ‘n mis. Die een wat die straal spuit word aanbeveel want die reikafstand is ongeveer twee meter.


Die toepassing van voorkomende Noodprosedures hang ten nouste saam met die verskillende Veiligheidsplanne wat voorgelê word vir kennisname. Die individu wat sy/haar persoonlike veiligheid en ook die van sy gesin ernstig opneem, sal vanselfsprekend erns maak met die toepassing van noodprosedures.


Die persoon wat nie erns maak met die toepassing van noodprosedures nie, laat toe dat die terroriste ‘n moontlike geleentheid kry om hulle skade aan te doen. Nakoming van veiligheidsmaatreëls skrik terroriste af en oortuig hulle om makliker teikens te soek.

Daar is noodsaaklike en voorkomende noodprosedures wat ingeoefen en toegepas behoort te word:


Noodprosedure binne en buite die woning.Optrede tydens tuiskoms by woning.Optrede wanneer vreemdelinge van buite die woning nader.Optrede wanneer vreemdelinge by die woning aanklop.Optrede tydens ‘n moontlike aanval.Optrede nadat ‘n skoot of skote op aanvallers gevuur is.Optrede indien iemand hom trompop in aanvallers vasloop.Optrede op ‘n misdaadtoneel.‘n Vinnige beskermingsplan.Hantering van huishulpe en werkers.Optrede indien bure hulp versoek.Optrede tydens ontvoering of gyserlaar situasies.Optrede wanneer hekke oopgemaak word.Optrede terwyl jy per motor reis.Optrede wanneer jy agtervolg word.

·

Optrede ter voorkoming van of tydens ‘n kaping.Daaglikse voorligting en inoefening.Opstaanprosedure.


Die doel van die toepassing van die voorkomende en noodprosedures is om lewens te spaar deur gewelddadige aanvalle af te weer.

Die vrae wat ‘n mens jouself kan afvra:


Is ek gereed om ‘n aanval af te weer wanneer my gesin tydens, bv. ‘n braaigeleentheid by die huis, aangeval word?

As die honde blaf, alarms afgaan en ‘n aanval begin, weet jy en jou huismense hoe om op te tree?

Waar is elkeen se wapen en wie doen wat – volgens kenners is die eerste 7 sekondes na ‘n aanval die bepalende faktor.Indien daar sekerheidsligte geïnstalleer is, wie skakel dit aan of skakel dit outomaties aan met ‘n beweging-sensor.

As jy en jou gesin by die huis kom, wie is verantwoordelik vir wat?

M.a.w. wie maak bv. die motorhuis deur oop en wie dek hom/haar met ‘n vuurwapen?

Wie gaan eerste die huis binne?Wanneer jy en jou gesin in die aand byvoorbeeld TV kyk, is die gordyne toe, is die veiligheidshekke toe en gesluit?


Stel ‘n “selftoets” vraelys op en beantwoord dit self.


Bron: Verskeie instansies en organisasies.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.