VEILIGHEIDSPLAN NO. 1 – IS JY PARAAT?

INLEIDING:

Daar is verskeie organisasies wat ‘n Veiligheidsplan in plek het. Een so ‘n organisasie is byvoorbeeld TLU SA. Hulle plan is gemik op die boerdery gemeeskap en is op aanvraag beskikbaar.

Vir die doel van die veiligheid van lede van die Boere-Afrikanervolk, hulle gesinne en families is meegaande meer gemik op bogenoemde. Wat egter van kardinale belang is, is dat elke gesin ‘n eie plan in plek moet hê, dit gereeld in oefen en om daarop ingestel te wees om te weet wat om te doen en wanneer.


PARAATHEID:

Wat is die definisie van paraatheid? Paraatheid beteken om ten alle tye ingestel te wees om aanduidings van ‘n beplande gewelddadige aanval of misdaad te verwag en betyds waar te neem. Gepaste en noodprosedures moet dan toegepas kan word om hom of haar te verweer. Alle middele tot jou beskikking moet aangewend word.

‘n Toepaslike riglyn is om wanneer daar beplan word vir ‘n veilige optrede, daar nie ingewikkeld gedink moet word nie. Hoe eenvoudiger dit is, hoe beter kan dit toegepas word.


‘n Mens is paraat sodra jou ingesteldheid van so ‘n aard is dat jy bedreigingsbewus is. ‘n Voorbeeld daarvan is wanneer ‘n verkeerslig per motor genader word en daar is ‘n samedromming van mense. Dit is die ideale teelaarde vir bv. ‘n motorkaping. Maak dus seker dat al die deure gesluit is, dat die vensters toe is en indien moontlik opsigtelike voorwerpe soos byvoorbeeld ‘n handsak, loopfoon, ensovoorts, nie oop en bloot op die sitplek lê nie. Wat die terroris nie sien nie, kan hom nie in versoeking lei nie.

‘n Goeie gebruik is ook om die motor in rat geskakel te hou sodat, sou dit nodig wees, dat jy vinnig kan vertrek.


Die kern aspek van paraatheid is dat daar sekere vereistes geld.

Soos reeds vroeër geskryf, moet daar beplanning gedoen word, aanleer, bemeester, in-oefen en toepassing daarvan plaasvind. Sonder bogenoemde is daar nie sprake van paraatheid nie.


Om bewus te wees van bedreigings beteken dat elke mens moet begryp dat ‘n misdaad enige tyd kan plaasvind. Dit beteken nie dat daar “wolf, wolf” geskree word nie, maar dit is een van die realiteite van die dag. Roof, moord,verkragting, diefstal, verminking en marteling vind plaas as deel van ‘n omvattende intimidasie- en terreurveldtog teen die blankes in hierdie land.


Daarom behoort elke gesin en sy familie hul eie beveiligingsdoel te formuleer. Sommige gevalle bestaan waar volksgenote ‘n houding inneem van “ag dit sal nie met my gebeur nie”. Dit is juis wanneer ‘n mens op jou kwesbaarste is.


Navorsing toon dat elke aanval voorafgegaan was deur beplanning deur die terroriste. Dit beteken elke lid van die gesin moet ingestel wees op wat in en om die huis plaasvind.

Volwassenes is geneig om kinders te onderskat terwyl ‘n kind se waarnemingsvermoë beter is as die van ‘n volwassene. Hulle sal baie gou ‘n onbekende in die omgewing opmerk. Wanneer ‘n onbekende op ‘n gereelde basis in die omgewing opgemerk word, neem jou loopfoon en al maak jy of jy ‘n foto van die persoon neem, is dit amper verseker dat die persoon die omgewing sal verlaat. ‘n Terroris hou nie daarvan as hulle met onwettighede besig is dat daar ‘n foto van hulle geneem word nie. Bedreigingsbewustheid behoort ‘n mens in staat te stel om ‘n aanvoeling te ontwikkel vir moeilikheid. Male sonder tal is mense al byvoorbeeld ingewag wanneer hulle van die kerk af kom.


‘n Bedreiging wat uitgewys moet word, is die van ‘n bediende wat die binnekant van die huis met ‘n loopfoon afneem. Gevalle het voorgekom waar dit later uitgewys was waar bv. die vuurwapenkluis geïnstalleer was.


Voorkomende noodoptrede is geregverdig deur die individu wanneer sy lewe of eiendom bedreig word.


Dit is so dat almal nie vuurwapen vaardig is nie maar daar is wel ander voorwerpe wat as wapens aangewend kan word soos byvoorbeeld ‘n houer met pepersproei, ‘n ketel met kookwater, ‘n pot vol kokende kos, ‘n pan met kos op die stoof, ‘n knipmes, ‘n opgerolde tydskrif ensovoorts.


‘n Knipmes is een van die mees onderskatte wapens wat bestaan. Dit is egter belangrik dat wanneer ‘n mes aangekoop word, dit van ‘n fabrikaat moet wees wat ‘n knippie bevat wat eers ontsluit moet word voordat die lem toegemaak kan word. Die rede daarvoor is dat indien ‘n mes sonder die sluitmeganisme na die regte kant toe gestamp word, maak die lem toe. Hierdie tipe mes met die knippie is nie baie duur nie. Dit is verkrygbaar teen ongeveer R60.


Wat ook belangrik is om te onthou met ‘n mes is die volgende: ‘n Mens is geneig om te dink in terme van “steek” met ‘n mes. Deur ‘n “sny” beweging met ‘n mes te doen, word baie meer skade gedoen as met ‘n “steek” beweging. Wanneer ‘n persoon hom of haar met ‘n mes verdedig teen ‘n terroris, sal die terroris outomaties keer met sy hande en dan kan daar meer skade gedoen word met ‘n “sny” beweging as ‘n “steek” beweging. Dit is egter ook van toepassing op ons mede volksgenote. Dit word aanbeveel om indien moontlik ‘n basiese kurses by te woon vir die gebruik van ‘n mes.


Wanneer ‘n mens in lewensgevaar verkeer en jy maak gebruik van ‘n vuurwapen om jouself te verdedig, moet jy seker wees dat jy binne strafreg en bestaande wetgewing optree. Die verantwoordelikheid berus by die vuurwapen gebruiker om te verseker dat hy/sy aan al die regsvereistes rakende noodweer, noodtoestande en straflose doodslag, voldoen het.

Laastens is dit uiters belangrik dat daar ten minste aan een van die paraatheid vereistes voldoen moet word, voordat daar enigsins sprake van paraatheid kan wees. Hierdie plan kan wyd versprei word en daar kan selfs bygevoeg word.


Bron: Verskeie instansies en organisasies.

78 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v