Versplinterde Konserwatiewes.

Die groot verraaier De Klerk spog nou nog daarmee dat hy die land weer met ‘n glimlag sou weggegee het. (Ons weet nie van die omkoopgeld nie, maar die helfte van die Nobelprys was ‘n aansporingswaardige quid pro quo.)


En terwyl die volk bloei onder sy verraad gryns hy tot satwordens toe en sê dat daar is met die oorname nie ‘n enkel druppel bloed verspil nie. En sedertdien meng hy onder sy fondsryke stigting steeds in met alles wat hierdie verminkte en mishandelde volk probeer opbou met aksies wat eers infiltreer en dan oorneem.


Ons is op alle gebiede verslaan; ons taal word geminag en van ons lieflike Eerste Wêreld-infrastuktuur, bly weinig oor.


Daarom is dit die plig van konserwatiewes om ‘n politieke doktrine te vind wat onderhewig is aan wat moontlik is binne die baie beperkte ruimte waarin ons tans bevind.

Soos die skrywer Richard M Weaver dit stel in sy boek Ideas Have Consequences: “We are looking for a place where a successful stand may be made for the logos against modern barbarism.”


Die groot ontsteltenis is dat konserwatiewes vandag hopeloos versplinter is deur uiteenlopende beginsels, dissonante gelowe en konflikterende doelwitte.

Daarom moet enige konserwatiewe beleid wat geformuleer word, op beginsels steun waarin konsensus geredelik bereik kan word. En indien dit onmoontlik is om intellektueel tot so ‘n konsensus te kom of as ons nie die groothartigheid het om emosioneel by mekaar uit te kom nie, kan ons alles nou staak en oorgee aan die arbitrasie van Spengler se “Schicksalsmenschen” en Amaury de Riencourt se Coming Ceasars.


As konserwatiewe denke effektief in politieke aksies omgesit moet word, moet dit op menslike ondervindings teruggaan soos dié van Andries Pretorius, Paul Kruger, dr. Hendrik Verwoerd, die kunstenaars van die Dertigs, kultuurmense van die jare vyftig en nie die pragmatiese politici en die nihilistiese kunstenaars waaraan ons grootliks sedert die sewentigs uitgelewer is nie.


Dit is altyd goed om inspirasie uit die verlede te kry as daar gesoek word na oplossings vir die toekoms. Selfs Winston Churchill wat ‘n goeie geskiedskrywer was, het gesê hoe verder jy teruggaan in jou geskiedenis hoe beter kan jy vir die toekoms beplan.

226 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.