Vryheid soek ook ‘n volk.

In ‘n plasing op die Bakkiesblad van die VVK, vra mnr. Leon Cornelius, ‘n lid van die Sentrale Komitee om voorbidding vir ‘n belangrike vergadering wat eerskomende Saterdag deur die organisasie gehou word.


Tydens hierdie vergadering sal die pad vorentoe bespreek word. Mnr. Cornelius noem ook dat die oproep om leiers duidelik gehoor word; maar hy raak ook ‘n belangrike punt aan as hy sê dat: “Diegene wat wel oor leierseienskappe beskik, is dus heeltemal geoorloof in hulle vraag oor waar die volk is.”


En dit is ‘n belangrike vraag wat beantwoord moet word. Dit is nie net dat ‘n volk vryheid soek nie. Andersom is ook waar: Vryheid soek ook ‘n volk.


Miskien is dit die kitskos en kitskoffie van ons tyd, dat mense skynbaar dink dat vryheid wat by die stembus verloor is, sommer net in ‘n japtrap weer gevind sal word. Dit is asof die meeste mense nog nie eers besef het dat ons ALLES verloor het nie. Ons besit en beskik oor niks! Ons het nie ‘n grondgebied nie, nie ‘n vlag nie en talle blankes wat nie van beter weet nie het reeds gemene saak gemaak met die sogenaamde Reёnboognasie.


En die oomblik as dit by selfbeskikking kom, is die eerste vraag maar waar is die volkstaat. En om nou oor ‘n grondgebied te wil praat is om die kar voor die perde in te span en die kat in die hoenderhok te gooi.


Die pad wat ons moet loop is uitgespel in die Memorandum van die Volksraad 2016 en die vergadering van die SK Saterdag is om te bepaal hoe die pad vorentoe lyk en dan daarvolgens stappe te neem.


Intussen kan elke persoon wat vryheid soek sy deel doen, al is dit in die kleine. Die stryd om oorlewing is fel, maar êrens moet daar tog tyd wees om iets vir die volksaak te doen. Skryf briewe, raak betrokke, praat met mense, kom met voorstelle. Praat en bid saam met mense en bly glo.


Om gedurig net te kla oor die toestand van die land is besig om vir baie ‘n gerieflike gemaksone te word. En, soos altyd gesê word, is die verskil tussen ‘n gemaksone en die graf net die diepte van die uitgrawing.


Dinge is moeilik, maar hierdie is steeds ‘n lieflike land wat God aan ons gegee het; laat ons hand aan die ploeg slaan en die werk doen wat gedoen moet word.

En voordat ons ander se pogings weer kritiseer, laat ons onthou dat as die volk vryheid soek dan soek vryheid ook ‘n volk.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.