Vryheidstrewes in die moderne tyd.

Kataloniё bly steeds in die nuus vir hulle stryd om van Spanje af te skei. Die moderne stryd om onafhanklikheid is in 1922 begin. Nege jaar later is ‘n republiek uitgeroep, maar na samesprekings met die Spaanse regering, is besluit op ‘n outonome provinsie.


Die Spaanse burgeroorlog het alles omver gewerp en deur die Tweede Wêreldoorlog tot met Genl. Frncisco Franco se dood, het almal hulle met ‘n “verenigde” Spanje vereenselwig. In 1981 het die Kataloniёrs weer begin kla omdat hulle gemeen het dat Spanje teen hulle taal diskrimineer. Ofskoon dit soos Spaans ook ‘n Romaanse taal is, is dit nader aan Frans en Italiaans as Spaans en Portugees.


In 2017 het geweld losgebreek toe die Kataloniёrs ten gunste van sesessie gestem het. Die Spaanse regering het gedreig om diegene wat die stembusse beman met €300,000 te beboet; mense is aangerand en in die tronk gegooi en van die leiers het landuit gevlug.


Dit is nou twee jaar later en hoewel daar weer ‘n paar toegewings aan Kataloniё toegestaan is, bly die oorspronklike griewe van taaldiskriminasie en hoё belastings steeds onaangespreek.


Die verskille tussen hulle stryd en dit wat ons in die gesig staar, is skreiend. Eintlik het hulle net griewe en hulle is bereid om daarvoor te stry. Ons staar uitwissing in die gesig en sit en wag dat iemand iets vir ons moet doen. En waarskynlik omdat hulle lewens nie bedreig word nie, is hulle stryd om onafhanklikheid byna 100 jaar oud.


Die VVK het sedert 2007 al sy huiswerk gedoen en reeds uitgewerk wat is die beste moontlike manier waarop ons te werk kan gaan om op vreedsame wyse selfbeskikking te kry en as ‘n soewereine volk oor onsself te regeer.


Alles is in plek. Indien daar verdere navrae oor die werksaamhede van die VVK is of indien u wil registreer om vir ‘n buite-parlementêre volksraad in ‘n volgende verkiesing stem wat u belange op die hart het, kontak net die kantoor by info@vvk.co.za.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.