Waarom word vyandige ideologiё in ons kele afgedruk?

Waarom mag ons nie ‘n woord ten gunste van ons blankedom, afkoms en toekoms sê nie. Al wat jy hoor is die lawaai van sotte wat net in hulle eie oё belangrik is en vir die blankes skree om stil te bly en dankbaar te wees dat julle (nog nie) uitgemoor is nie.


Dit maak tog nie sin dat die voorstaanders van multi-kulturalisme (lees verbastering) alleen voor ‘n luidspreker staan en onverstaanbare en onwettige uitsprake maak nie.


Laat een sy mond oopmaak oor die volkstaat of die toekoms van die blankes, reёn beskuldigings van “rassisme,” “ver-regs,” “ Nazi’s” en gewoonlik vanuit die oorde van “intellektuele liberaliste” beledigings waaronder “lunatic fringe” wat ‘n einde maak aan enige sinvolle debat.


Daar is ‘n wetenkaplike verduideliking vir die blanke rasverraaiers wat so flink is met beledigings na volksgenote wat dit durf waag om van hulle te verskil. Die samewerking van linkse professore en ander organisasies om multikulturalisme in die land te bewerkstellig, kan verduidelik word as ‘n politieke simbiose.


‘n Simbiose is ‘n biologiese verskynsel waarin verskillende organismes in die plante- en diereryk saamleef, byvoorbeeld see-anemone wat op die rug van ‘n krap bly. Die anemoon het ‘n ry-geleentheid en sy gif beskerm die krap teen ander aanvallers.


Multikulturalisme het sy ontstaan gehad in hierdie simbiose waarin die linkse professors en politici gemaklik saam geleef en gesels het. Gesien in die lig van wat daarna gebeur het, was hierdie ‘n simbiose tussen die politieke sot en die politieke skurk.


Hierdie hele oefening het tragies misluk en die proses van simbiose het nou verander na ‘n parasitiese verhouding waar die een organisme soos honger bosluise op sy gasheer parasiteer.

101 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.