Weerstand en verdere verraad – De Klerk.

Die brutale optrede van die Polisie teen die boere wat Pretoria beleёr het, het die weerstand teen De Klerk op grondvlak verder aangewakker. ‘n Paar maande later is drie konserwatiewes in Ventersdorp doodgeskiet. De Klerk sou ‘n vergadering toespreek en die mense was woedend toe hy daar opdaag. Wat presies gebeur het, is onseker, maar in sy biografie erken De Klerk dat die Polisie aandadig aan die moorde was.


Hierdie optrede het die Boere-Afrikaner woedend gemaak en die KP was gereed om die volgende verkiesing oorweldigend te wen, toe De Klerk met leuens en intimidasie gedurende die Referendum in Maart 1992, die regses ‘n kwaai terugslag toegedien het.

Die weerstand egter teen die NP/ANC se geknoei om ‘n eenheidstaat in Suid-Afrika te stig het ook netsoveel swartes ontstig. In Oktober 1992 is COSAG deur 15 verskillende politieke groepe gestig, wat die IFP, KP, AVSTIG, VEKOM (Volkseenheid Komitee), regerings van die Kwa-Zulu-, Bophuthatswana- en Ciskei Tuislande asook ander politieke partye in van die ander tuislande ingesluit het. COSAG het ‘n eenheidstaat verwerp en was ten gunste van ‘n federale- of konfederale bestel wat deur Swart en Blanke ledestate gestig sou word en waarin elkeen seggenskap sou gehad het oor oor hoe die topstruktuur saamgestel sou word.


In die Weermag was daar ook weerstand teen De Klerk se geheul met die ANC. Talle soldate het De Klerk geminag vir die lafhartige wyse waarop hy toegelaat het dat die ANC se bloedige stryd verder gevoer word. In wat bekend staan as “Die Nag van die Generaals,” het De Klerk in Desember 23 top offisiere ontslaan het. Die redes vir hierdie optrede van hom kon nie die toets van die hof weerstaan nie. Nietemin is nie een van die generaals weer in hulle posisies teruggeplaas nie.


Bron: Memorandum van die Volksraad 2016.

0 views

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.