Wette is net vir wetsgehoorsames

Dit is ‘n ou en geykte uitdrukking dat wette slegs vir wetsgehoorsame mense gemaak word. En dit sien ons daagliks in ons land gebeur. Wette word slegs deur blankes gerespekteer en slegs blankes word vir die mees onbillike wette geteiken. Maar hoewel daar dikwels oor hierdie blatante onregverdigheid gekla word, word die wette steeds gehoorsaam.


Dit moet nou eerstens duidelik gestel word, dat hoewel nie die skrywer, redakteur, uitgewer of enige persoon wat hierdie artikel mag gebruik, enige persoon tot wetsverbreking wil aanhits nie, is dit darem seker nog "wettig" om die verskil aan te dui tussen die hoër wette soos deur ons voorvadere beoefen en die hedendaagse "wette" wat as doelwit stel die verrmenging, verbastering en vernietiging van die Boere-Afrikanervolk in Suid-Afrika.


Die uiterste vorm van korrupsie is wanneer iemand die wet misbruik om iets wat hom nie toekom nie van ‘n ander te steel. So word plase onder boere uitgesteel, want daar is ‘n wet wat dit toelaat, ons skole is nie meer die oordraers van opvoeding of die kultuurvlam nie, want die wet sê anders, en selfs sonder ‘n wet wat dit goedkeur word ons geskiedkundige dorpsname, straatname en kultuurgeskiedenis verwoes, en behalwe vir ‘n hofsaak hier en daar, sit die meeste mense terug en laat toe dat dit gebeur. Te bang dat hulle ‘n wet oortree.

Dink net aan die oorspronklike maniere waarop ons voorsate die verengelsingsbeleid van Milner beveg het totdat daar niks van oorgebly het nie. Wat is fout dat vandag se mense nie kan opstaan en op elke faset van die lewe die huidige verengelsingsbeleid opponeer nie?

En die totaal onregverdige AAS (BEE). Kon niemand nog uitwerk dat dit niks met agtergeblewendheid te make het nie en dat die enigste doel is net om een of ander swarte permanent ‘n aandeel in elke blanke se swaar verdiende geld wat hy met sy kreatiwiteit en harde werk op die been gebring het, te gee nie? Waar is daardie kreatiwiteit wat die besigheid tot stand gebring het, dat dit nie ingespan kan word om jouself teen hulle diefstal te beskerm nie?


In die laat jare tagtig, nadat die Groepsgebiedewet, Wet op Gemengde Huwelike, Instromingsbeheer en ander afgeskaf is, is dit dikwels gehoor dat as hulle aan ons skole, universiteite en kinders se opvoeding raak, sal jy darem iets sien. Wel, dit het gebeur, en tot dusver is daar niks te sien nie.


En nie net het dit gebeur nie, maar blanke studente moet mooi in hulle spoor trap as dit by ou tradisies kom soos ons op al die kampusse sien wat deur barbare verswelg word.


In N.P. van Wyk Louw se woorde, net so ‘n bietjie aangepas; as een geslag reeds sonder verset verbygegaan het, hoe kan van die volgende geslag verwag word dat hulle dit moet doen.


As ‘n volgende wet sê dat elke witman moet sy 12-jarige dogter na ‘n bi-seksuele veelrassige sensitiwiteitskool bring sodat sy kan leer dat alle rasse gelyk is en ingeval sy ‘n voorkeur vir haar eie ras sou toon sal daar op die sondigheid van gedrag gewys word. Sal die pa hom kan troos aan die feit dat hy wetsgehoorsaam was, terwyl hy weet hoe sy tienerdogter geteister en moontlik verkrag sal word?


As volk word ons nie net uitgemoor nie, ons is besig om onsself te vernietig – gehoorsaam aan die wet.

58 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.