Word deel van die oplossing of bly deel van die probleem.

In ‘n paar berigte wat op die Kletsblad verskyn het, is kortliks verwys na die onafhanklikheidstrewes van ander volke. Uit die aard kan dit net korliks wees; hoe kan die pyn en smart wat enige politieke stryd voorafgaan ooit na behore beskryf word.


Die rede waarom daar liggies aan hierdie ander volke se strewes geraak word, is sodat ons kan sien dat ons ten minste nie alleen is nie en dat daar baie uit gebeure in die wêreld in hierdie opsig geleer kan word.


Ons mag hier geïsoleerd aan die suidpunt van Afrika wees, maar ons is steeds deel van ‘n Christelike Westerse Beskawing. En hierdie is ‘n groot verantwoordelikheid wat op ons rus en ons mag nie toelaat dat die Christendom en beskawingslig hier vernietig word nie.

Die aanslag teen ons is groot, maar dit maak die uitdaging ook opwindend. Daarom is dit noodsaaklik dat ons in ‘n gevoel van familieskap van die belangrike oorsese bewegings kennis neem.


Vir dekades lank was ons die skurk in die wêreld, maar daardie siening is ook besig om te swaai. Ontgogeling met korrupsie, die immer eiebelang van politici, die opkoms van die konserwatiewe stem, die verlange na ‘n eiesoortige lewenswyse sonder voorskrifte van politici wat verskuilde bedrog in mooi woorde klee, word oral nou ontmasker; wat beteken dat die venster waarin ons ons eie ideale kan verwesenlik, groter oopmaak.


Eintlik is die res van die wêreld tans so besig met hulle eie probleme dat hulle ook nie bra tyd het om hulle oor ons te kwel nie. Dít veral pas ons. Vir een keer kan ons besluite neem sonder dat elke hanswors iets daaroor te sê het en vreesaanjaende politici ons verseker dat die “wêreldmening” teen ons is.


Die blomkinders van die jare sestig in die vorige eeu het een ding reg gehad en dit is dat as jy nie deel van die oplossing is nie, is jy die probleem.


Ons het ‘n oplossing in die VVK en BAV en dit is nie ‘n seepbel nie. Dit is konkreet en dit is ons enigste oplossing.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v